W centrum kraju sezon dla kukurydzy zaczął się jak w całej Polsce - ze znacznym opóźnieniem spowodowanym niskimi temperaturami jakie zanotowano w miesiącu kwiecień. Siewy najczęściej wykonywano w tym regionie w pierwszej dekadzie maja. Początek wegetacji nie był łatwy. Zimno powodowało opóźnienie w rozwoju roślin. Na szczęście przez pozostałą część wegetacji w regonie tym zanotowano bardzo dobry rozkład opadów, co przełożyło się na bujny rozwój biomasy oraz dobre zaziarnienie kolb.

FAO od 230 do 290

Odmiany zostały zasiane na polu produkcyjnym u rolnika Adama Cnotalskiego. Pole położne jest w miejscowości Nowy Besk, w gminie Grabów, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim. Kukurydza została tu zasiana 5 maja br. Zastosowano tu uprawę typowo płużną. Ochrona herbicydowa została przeprowadzona przy użyciu nowego herbicydu Capreno, który będzie dostępny w ofercie firmy Bayer w sezonie 2022. Produkt ten to fabryczna mieszanina takich substancji czynnych jak: tembotrion 345 g/l oraz tienkarbazon metylu 68 g/l. Jest on przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej).

Kolekcja pokazowa dotyczyła 8 odmian marki Dekalb od FAO od 230 do 290.
Na miejscu Bartosz Malanowski z firmy Bayer omówił poszczególne odmiany, ze wskazaniem na najważniejsze ich zalety. Wspólną ich cechą jest między innymi to, że odmiany te odznaczają się niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru. Zazwyczaj osiągają wartości nawet kilka procent niższe niż inne odmiany dostępne na rynku o podobnych wartościach FAO.

Jakie plony, jaka wilgotność ziarna?

Na miejscu koszono poszczególne poletka kukurydzy, przeliczano plon oraz oznaczano wilgotność ziarna. Co ciekawe odmiana najpóźniejsza o FAO 290 DKC 4098 odznaczała się dobrą wilgotnością ziarna ocenioną na poziomie 26 %. Z tej odmiany także uzyskano najlepszy plon (przy wilg. 14%) na poziomie 12,12t/ha. Najsuchsze ziarno w warunkach polowych uzyskano natomiast od nowej odmiany DKC 3201, otrzymując ziarno o wilgotności na poziomie 22,3%. 

Poniżej przedstawiamy zbiorcze wyniki plonowania poszczególnych odmian wraz z podaniem oznaczonej w danym dniu wilgotności ziarna. 

Bayer Dekalb.jpg
Bayer Dekalb.jpg