Magazyn Hulcze kolejny raz odnotował sukces transakcyjny za pośrednictwem Giełdowego Rynku Rolnego.

13 maja br. na aukcję zgłoszono 100 ton pszenicy w tej lokalizacji i cały zaoferowany towar znalazł nabywcę. Kupujący zapłaci 921 zł za tonę zakupionego zboża, tj. pszenicy klasy B.

Jaka była cena wywoławcza? Niestety, tym razem, takiej informacji nie podano do publicznej wiadomości. 

Jak tłumaczył na ostatnim spotkaniu z cyklu "Gość Izby" - którego organizatorem była Izba Zbożowo-Paszowa - Waldemar Sochaczewski, współpracujący z Towarową Giełdą Energii (odpowiedzialna za funkcjonowanie Giełdowego Rynku Rolnego) ekspert do spraw rynku rolnego - zgodnie z postulatami rynkowymi zgłaszanymi w czasie opracowywania zasad funkcjonowania GRR to w gestii sprzedającego (posiadacza zboża wnioskującego o otwarcie aukcji) jest decyzja czy pokazuje wcześniej do publicznej wiadomości cenę otwarcia (wywoławczą) czy nie.

Tak więc możliwość jest, ale nie ma takiego obowiązku. Tylko czy to dobrze?