Niestety, aukcja przeprowadzona 22 kwietnia nie zakończyła się zawarciem transakcji. Nikt bowiem nie wykazał chęci kupna wystawionej przez oferta w Szymankowie pszenicy w kwocie minimum 950 zł/t. 

Co ciekawe, na aukcji zorganizowanej 18 marca, z wystawionych w tej samej lokalizacji 1000 ton pszenicy klasy B, sprzedano 625 ton, w cenie 990 zł.

Tym razem jednak stawka ustalona przez oferenta okazała się być zbyt wysoka.

Również na ostatnich, środowych notowaniach w systemie kursu jednolitego nie zawarto żadnej transakcji kupna. Do sprzedaży wystawiono 21 kwietnia w sumie prawie 4,5 tys. ton pszenicy.

Ostatni udany obrót pszenicą w tym systemie miał miejsce 24 lutego.10 marca br. sprzedano natomiast jedynie 25 ton żyta.