Żyto w naszym kraju jest często uprawiane, gdyż doskonale nadaje się do siewu na najsłabszych glebach. Najczęściej więc uprawia się go na najgorszych stanowiskach jakie dysponujemy w gospodarstwie. Nie oznacza to że od początku może być odstawiane na drugi plan i warto również i przy tym zbożu skupić się na doborze odpowiedniej odmiany do siewu.

Jak plonowały poszczególne odmiany żyta populacyjnego w tym roku? Można to porównać między innymi na podstawie badań prowadzonych przez COBORU.

COBORU opublikowało tegoroczne wstępne wyniki plonowania żyta ozimego, które pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego PDOiR, a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych.
W przypadku żyta dotychczas przeanalizowano 91% doświadczeń. Wzorcem dla wszystkich odmian jest średnia pochodząca z 10 odmian populacyjnych.

Wzorzec w tym roku plonował na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki) - 68,3 dt/ha, natomiast na poziomie a2 - (wysoki poziom agrotechniki)- 82,4 dt/ha.

Z badań wynika, że żyto populacyjne plonowało w tym roku wyżej w stosunku do roku ubiegłego ( w roku 2013 na a1 - plonowało 61,3 dt/ha, na a2 plonowało 71,7 dt/ha) natomiast słabiej w porównaniu do roku 2012 (na a1 - plonowało 72,9 dt/ha, na a2 - 83,1 dt/ha).

Poniżej przedstawiamy odmiany, które plonowały najwyżej w tym roku:

1. Domir - a1 -102 proc. wzorca, a2 - 102 proc. wzorca,
2. Horyzo- a1 -102 proc. wzorca, a2 - 102 proc. wzorca,
3. Dańkowskie Rubin- a1 -101 proc. wzorca, a2 - 102 proc. wzorca,
4. Dańkowskie Amber- a1 -101 proc. wzorca, a2 - 99 proc. wzorca,
5. Dańkowskie Diament - a1 -100 proc. wzorca, a2 - 102 proc. wzorca,
6. Stanko - a1 -100 proc. wzorca, a2 - 101 proc. wzorca,
7. Armand - a1 -100 proc. wzorca, a2 - 99 proc. wzorca,
8. Antonińskie - a1 -99 proc. wzorca, a2 - 99 proc. wzorca,
9. Bosmo - a1 -98 proc. wzorca, a2 - 97 proc. wzorca,
10.Daran - a1 -97 proc. wzorca, a2 - 97 proc. wzorca,

Dotychczasowe wyniki plonowania odmiany Dańkowskie Złote pochodzą zaledwie z dwóch doświadczeń w związku z tym nie zostały one przedstawione w zestawieniu.

Są również odmiany z krajowego rejestru nie ujęte w wyżej przytoczonych doświadczeniach takie jak: Agrikolo, Amilo, Arant, Dańkowskie Nowe, Matador, Rostockie, Słowiańskie oraz Walet.