Zarejestrowane żyto jare odmiany Bojko może plonować wyżej od niektórych odmian pszenżyta jarego i najlepsze wyniki uzyskuje na glebach lepszych. Siane wiosną może plonować na poziomie ok. 5,5 t/ha. Zboże to może być wysiewane na glebach kompleksu żytniego słabego i dobrego, jednak tu plonowanie będzie niższe.

Wielkość plonowania uzależniona jest od stanowiska i każdorazowo od agrotechniki uprawy. Bojko, jak każda roślina rolnicza wymaga należytej dbałości o uprawę. Stosuje się nawożenie azotowe w ilości 50-90 kg N/ha, wiosną w dawkach dzielonych, np. aplikując dwukrotnie azot w formie amidowej po 25 kg N/ha.

Przy stosowaniu wieloletnich uproszczeń w uprawie, które niosą za sobą zagrożenie porażenia roślin chorobami odglebowymi lepiej sięgać po odmiany o podwyższonej odporności na choroby. Bojko jest odmianą wysoce odporną na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew, odporna na rdzę brunatną oraz sporysz. Przy niewielkim nasileniu sprawców chorób, może nie być konieczne stosowanie fungicydów. Odporność na choroby grzybowe sprawia, że odmiana może być wykorzystywana do upraw ekologicznych.

Żyto jare Bojko odporne jest na przymrozki (może być wykorzystywane jako przewódka) i z tego względu najlepiej jest siać je możliwie jak najwcześniej, tzn. kiedy tylko możliwy jest wjazd w pole. Siew przeprowadzić można do ok. 15. maja, przy czym im termin wysiewu późniejszy, tym niższy plon - z uwagi na krótszy okres wegetacji. Żyto jare z powodzeniem może być wykorzystane do siewu w mieszankach z roślinami strączkowymi.

Ziarno odmiany Bojko odznacza się zawartością białka na poziomie 12,7–14,8 proc. i liczbą opadania 258–260 sek. Odmiana produkuje dużą masę słomy, rośliny wyrastają na ok. 128-153 cm wysokości.