Areał kukurydzy Polsce wynosi około 1,7 mln ha. Wielu jest zdania, że powierzchnia ta będzie jeszcze się zwiększać, stąd należy się spodziewać, że problemów w kukurydzy będzie przybywać. 

-Zagrożeniem są oczywiście chwasty. Mamy około 100 gatunków, przy czym najczęściej na polu pojawia się 40. Są to chwasty jednoroczne, wieloletnie jednoliścienne i dwuliścienne. Skład gatunkowy chwastów zależy od glebowego banku nasion. Niekiedy zdarzają się takie niespodzianki bo są takie gatunki chwastów, których nasiona mają zdolność kiełkowania nawet po 50 latach.

Skład gatunkowy bywa różny i zależny od lokalizacji, stanowiska rodzaju gleby czy przedplonu. Dochodzi czasem do kuriozalnych sytuacji, że kukurydza jest tak silnie zachwaszczona, że przegrywa walkę z chwastami. Rośliny na plantacji są chlorotyczne, skarłowaciałe i takie rośliny tworzą kolby małe, zdeformowane nie wydające plonu – tłumaczył prof. Bereś.

Slajd z prezentacji
Slajd z prezentacji

- Kolejną grupą są fitofagi czyli roślinożercy. Są to owady, ssaki, ślimaki, ptaki, nicienie a ostatnio także wije. To 100 gatunków zerujących na kukurydzy. Należy pamiętać, że nie każdy fitofag jest szkodnikiem. Za szkodnika uważamy takie organizmy które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wysokości lub jakość plonu - mówił prof. Bereś. 

Szkodniki kukurydzy, obecne znaczenie oraz perspektywy na przyszłość slajd z prezentacji
Szkodniki kukurydzy, obecne znaczenie oraz perspektywy na przyszłość slajd z prezentacji

Obecnie uważa się, że w Polsce żeruje około 20 gatunków szkodników. Najważniejsze to: omacnica prosowianka, zachodnia korzeniowa stonka kukurydziana, ploniarka zbożówka, mszyce, wciornastki, szkodniki glebowe (drutowce, rolnice, śmietka kiełkówka).

Slajd z prezentacji
Slajd z prezentacji

Jeśli chodzi o choroby mamy obecnie około 400 zidentyfikowanych patogenów Dominującą grzyby chorobotwórcze, które wywołują 8 chorób w kukurydzy. Mamy jeden organizm grzybopodobny wywołujący 1 chorobę (szalonych wiech). Na plantacjach są obecne również bakterie i wirusy chorobotwórcze, ale na ten moment nie stanowią one wyraźnego zagrożenia.

Choroby kukurydzy, obecne znaczenie oraz perspektywy na przyszłość slajd z prezentacji
Choroby kukurydzy, obecne znaczenie oraz perspektywy na przyszłość slajd z prezentacji

Oczywiście największe znaczenia mają: fuzarioza kolb oraz fuzarioza łodyg, głownia guzowata oraz pyląca, zgorzel siewek, choroby liści (drobna oraz żółta plamistość liści kukurydzy oraz rdza kukurydzy). Choroby te nabierają znaczenia gospodarczego.

Slajd z prezentacji
Slajd z prezentacji
Jakie szkody wyrządzają najważniejsze agrofagi kukurydzy można zaobserwować na licznych zdjęciach jakie dołączył profesor do swojej prezentacji (my z kolei załączamy je do galerii zdjęć).

Zachęcamy także do obejrzenia całego wykładu dostępnego w retransmisji tego wydarzenia.