Przypominamy, że jeszcze na początku lipca analityk Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie dr Wiesław Łopaciuk, podał prognozy cen zbóż na wrzesień. Dla pszenicy średnio mają wynieść – 700-750 zł/t, dla pszenicy konsumpcyjnej – 720-770 zł/t, dla żyta – 620-670 zł/t. Z kolei na marzec roku 2020 mogą one wynieść dla pszenicy średnio – 740-790 zł/t, dla pszenicy konsumpcyjnej – 760-800 zł/t, a dla żyta – 650-690 zł/t.

Czy one się sprawdzą? Na razie pod koniec sierpnia są one niższe od tych prognozowanych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 28 sierpnia 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- żyto konsumpcyjne – 530.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 660.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 470,
- owies - 620
- rzepak – 1550.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- skup wstrzymany do 02.09.19.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 600,
- jęczmień paszowy – 560,
- pszenżyto – 580,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 520,
- kukurydza mokra (kontrakty) – 440,
- rzepak - 1570.

Gol Pasz
- pszenica – 660,
- pszenżyto – 590,
- jęczmień – 600.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- jęczmień konsumpcyjny – 610,
- żyto konsumpcyjne – 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 600.

Ziarn Pol Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 620-650,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 500-520,
- żyto paszowe – 480,
- pszenżyto - 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- owies – 550,
- kukurydza sucha – 660,
- łubin – 900,
- bobik – 900,
- groch – 800,
- rzepak – 1550.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień – 550,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 600,
- owies – 500,
- rzepak - 1520.

Piast Gołańcz
- pszenica konsumpcyjna – 630-640,
- pszenica paszowa – 600-610,
- jęczmień – 600,
- kukurydza sucha – 700,
- rzepak - 1520.

- Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica – 670,
- żyto – 530.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- jęczmień paszowy – 600,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto - 570.

Elewator Jabłowo
- rzepak – 1550,
- pszenica konsumpcyjna 650-685,
- pszenica paszowa – 620,
- jęczmień – 600,
- pszenżyto – 530,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha – 600.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 650-660,
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 580,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 530,
- jęczmień – 580,
- owies -540
- kukurydza sucha – 660,
- kukurydza mokra (kontrakty) - 420
- rzepak – 1540.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto paszowe – 540,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień - 530,
- kukurydza sucha – 600,
- rzepak – 1500.

Boferm
- pszenica – 598,
- jęczmień - 600,
- pszenżyto – 532,
- żyto – 420,
- owies – 429-448,
- kukurydza sucha – 650,
- łubin – 800,
- rzepak – 1500.

Agro Handel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 620,
- owies – 530,
- jęczmień – 580,
- żyto – 550,
- kukurydza – 630,
- rzepak – 1540.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 640,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 630.