Zbiory rzepaku zbliżają się do końca. Plony są zróżnicowane, ale wyższe niż w suchym 2019 r. Kształtują się w przedziale od 2,5 do 4 t/ha. Nasiona są często drobne i słabo zaolejone (poniżej 40 proc.), ale zdarzają się też o wyższych parametrach. Ich wilgotność sięga nawet 7 proc. Jęczmień ozimy już też praktycznie jest zebrany, a jego jakość i wydajność oceniana jest wysoko. Co z innymi gatunkami? Jak dowiadujemy się w firmach skupowych dopiero w tym tygodniu trafia do nich pszenica. Ziarno jest wyrównane, o wysokiej gęstości i zawartości białka – parametry typowo konsumpcyjne.

Co z cenami? Rzepak kosztuje 1580-1660 zł/t netto, jęczmień – 500-580, a pszenica – 620-775.

- Presja zbiorów wpływa na sezonowe obniżki cen zbóż w kraju. Niemniej, z uwagi na uwarunkowania pogodowe, żniwa są opóźnione względem sez. 2019/2020. Tym samym ceny np. pszenicy utrzymują się na poziomie wciąż wyższym niż przed rokiem. Wzrosty nie są jednak istotne i wynoszą 2-5% r/, biorąc pod uwagę ostatni tydzień lipca. Wyraźne spadki w relacji rocznej, z uwagi na wyższą podaż, notuje się natomiast w przypadku cen żyta – mówi Dziwulski.

Analityk ocenia, że zmniejszyło się wsparcie dla cen zbóż ze strony rynków walutowych. PLN zyskał względem EUR i USD w porównaniu do kwietnia i marca.

- Uwagę zwraca wyraźne osłabienie dolara amerykańskiego w ostatnich dwóch miesiącach (najniższy poziom w relacji do EUR od września 2018), wpływające ujemnie na ceny zbóż w UE. W kierunku obniżek oddziałuje także mniej dynamiczny popyt – zakupy zbóż przez największych importerów nie są tak znaczące jak w pierwszych etapach pandemii COVID-19. Mniejsze obawy o podaż zbóż, związane z ryzykiem suszy, ograniczyły także praktyki protekcjonistyczne w niektórych krajach eksportujących zboża – uważa ekspert PKO BP.

Jakich cen można się spodziewać? - Prognozowane wyższe zbiory zbóż na świecie w sezonie 2020/2021, w tym u głównych eksporterów, są czynnikiem oddziałującym na spadki cen zbóż. Poziom zróżnicowania w zakresie oczekiwanych zbiorów pszenicy w poszczególnych krajach jest jednak wysoki. Z jednej strony prawdopodobnie istotnie zmaleje produkcja pszenicy w UE (Francja, Rumunia) i Wlk. Brytanii, co stanowi lokalny czynnik wsparcia dla cen, z drugiej strony zwiększenia zbiorów oczekuje się m.in. w Australii, czy też w Rosji – zauważa Mariusz Dziwulski.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 29 lipca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 674,
- żyto konsumpcyjne – 396
- rzepak - 1590.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 680.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto - 530.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 620,
- pszenżyto – 540,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 550,
- rzepak 1610.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień konsumpcyjny – 580.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto – 480,
- jęczmień – 570.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 620,
- rzepak - 1580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna - 700-720,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 550,
- żyto pasza – 500,
- żyto konsumpcyjne - 510-520,
- jęczmień konsumpcja – 560,
- rzepak – 1600,
- kukurydza mokra (nowy zbiór) – 400,
- kukurydza sucha (nowy zbiór) – 600,
- owies – 500,
- groch – 780,
- bobik- 820,
- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- żyto konsumpcyjne – 480.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 655,
- pszenica paszowa – 630,
- rzepak – 1610.

Agro System Sobótka
-pszenica konsumpcyjna – 650-700,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień konsumpcja – 560,
- rzepak – 1660.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 690-710,
- pszenica paszowa – 670,
- pszenżyto – 575,
- żyto paszowe – 490,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 540,
- rzepak – 1610.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 530.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 680 - 710-735 -775,
- pszenica paszowa – 610,
- pszenżyto – 560,
- żyto paszowe – 480,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcja – 550,
- rzepak – 1610,
- groch – 800,
- łubin – 900,
- bobik - 850.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - 680-690,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 580,
- żyto paszowe – 500,
- żyto konsumpcyjne – do dogadania,
- jęczmień paszowy – 550,
- jęczmień konsumpcyjny – do dogadania,
- rzepak – 1640.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 500,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 530,
- jęczmień paszowy – 500,
- rzepak – 1620,
- kukurydza sucha – 720.

Elewarr Bielsk Podlaski
- rzepak – 1600.

Street – retail
- rzepak – 1640.

P.H.U. Lech Świebodzin
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto - 580-590,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- jęczmień konsumpcja – 570,
- owies – 530.

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie
- jęczmień paszowy – 580,
- żyto paszowe - 500
- rzepak – 1600,
- owies – 500,
- groch - 850.