"Podjęta przez Rosję błędna decyzja zakazu eksportu pszenicy przez 12 miesięcy, spowodowała destabilizujący wstrząs na rynkach produktów rolnych, windując ceny zboża do najwyższego poziomu od 2007 roku, kiedy braki żywności wywołały rozruchy na świecie" – napisano w komentarzu redakcyjnym.

Dziennik zwraca uwagę, że zgodnie z danymi FAO zbiory zbóż na świecie w tym roku należały do najwyższych w historii, a ich zapasy są największe od 8 lat. Mimo to decyzja Kremla może doprowadzić do braków zboża na rynku. .

Zakaz eksportu pszenicy ogłoszony przez Rosję – czwartego co do wielkości jej eksportera, spowodował znacznie wyższy wzrost cen niż uzasadniałaby to susza. Dziennik przypomina, że ostatni kryzys żywnościowy, wywołany częściowo zwiększonym popytem na biopaliwa, uległ zaostrzeniu, kiedy około 30 krajów wprowadziło ograniczenia na eksport artykułów rolnych.

Gazeta podkreśla, że Rosja dodatkowo pogłębiła panikę cenową, prosząc Białoruś i Kazachstan o zakaz eksportu ich własnej pszenicy. Gdyby jeszcze inni eksporterzy produktów rolnych mieli pójść ich śadem, obecna destabilizacja rynku zbóż pogębiłaby się.

Źródło: farmer.pl