Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje u nas już blisko dwa lata. Opiera się ona m.in. o systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, które są wyzwaniem dla rolnika, ale także dla firm fitofarmaceutycznych, żeby poszukiwać narzędzi i wspierać rolnika w podejmowaniu decyzji.

Takie narzędzie Sumi Agro Poland wprowadziło w 2012 roku dla swoich klientów. Analiza Presji Chorobotwórczej jest oparta głownie na metodach PCR, a więc wykorzystuje elementy biologii molekularnej w diagnostyce chorób roślin uprawnych.

Zestawienie wyników badań przy pomocy testów daje rolnikowi informację jakie jednostki chorobowe na danej plantacji pszenicy ozimej stanowią dla niego zagrożenie (dotyczy wszystkich chorób) i na jakim poziomie.

Wyniki są bardzo pomocne w doborze właściwych fungicydów, w określaniu optymalnych terminów wykonywania zabiegów ochrony roślin, a tym samym pozwalają uzyskać wysoką efektywność tych zabiegów, spełniając jednocześnie wymogi integrowanej ochrony roślin.

Firma podsumowała dotychczasowe działania APC na przestrzeni blisko czterech lat. Wynika z nich, które choroby najczęściej pojawiają się w poszczególnych regionach kraju. Dla przykładu z badań można wyczytać, że w województwie kujawsko-pomorskim najczęściej występują w łanie zbóż: choroby fuzaryjne i rdza zbóż, na Warmii i Mazurach: mączniak prawdziwy i rdza zbóż, na Dolnym Śląsku: Fusarium graminarium, mączniak prawdziwy i rdza zbóż, a w Wielkopolsce: mączniak prawdziwy i choroby fuzaryjne, rdza zbóż.

Jak podaje firma, porażenie powodujące łamliwość podstawy źdźbła określono przy pomocy testu ELISA. Test Elisa – (enzyme-linked immunosorbent assay ) czyli test Immunoenzymatyczny. Służy on do wykrycia określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z odpowiednim enzymem. Jest to test jakościowo-ilościowy.

Pozwala określić obecność patogena oraz jego nasilenie – w tym wypadku w skali 1 – 4.
Porażenie pozostałymi patogenami przeprowadzono przy pomocy testów genetycznych PCR i Real-time PCR.

Test PCR – (Polymerase Chain Reaction) czyli reakcja łańcuchowa polimerazy. Służy on do wykrycia DNA metodą powielania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych, polegającej na sekwencji wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki.

Test PCR jest to test jakościowy pozwalający wykryć pojedyncze łańcuchy DNA. W związku z tym wykrywa porażenie chorobą nawet w bardzo początkowym etapie infekcji.

Test Real-time PCR to ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy DNA (qPCR, z ang. quantitative PCR; nazywana też PCR w czasie rzeczywistym) – czuła metoda analityczna stosowana w genetyce, biologii molekularnej i innych pokrewnych dziedzinach. Ilościowy PCR wykorzystując techniki fluorescencyjne, pozwala na monitorowanie ilości produktu reakcji w czasie jej trwania.