Jak informowała w październiku Agencja Rynku Rolnego, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. uległ zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Istotne jest, że stawki te będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.

- Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku – informowała Agencja.

W 2014 r. z kolei dopłaty do ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny wynosiły:
- 100 zł - zboża,
- 160 zł - rośliny strączkowe,
- 500 zł - ziemniaki.

PZPRZ apeluje do ministra rolnictwa o przywrócenie tych stawek. – Uważamy, że wycofanie się Rządu z inspirowania pozytywnych zmian w zakresie wymiany materiału siewnego, jest krokiem w złym kierunku. Dopłaty te dały impuls do pozytywnych zmian w tym zakresie, co jest bardzo istotne, gdyż jak powszechnie wiadomo wymienialność materiału siewnego w gatunkach objętych dopłatami jest bardzo niski – czytamy.

Związek podkreśla też że rok 2015 był rokiem bardzo trudnym dla rolnictwa z powodu wystąpienia suszy. Postuluje też o wprowadzenie dopłat do kolejnych gatunków roślin takich jak: rzepak, kukurydza czy słonecznik.

- Wprawdzie w gatunkach tych problem związany z wymienialnością materiału siewnego jest relatywnie niewielki, ale chodzi tutaj o wsparcie finansowe rolników, którzy w związku z dużym wzrostem kosztów produkcji, bardzo często produkują płody rolne na granicy opłacalności lub osiągają nadwyżkę tylko w przypadku nieuwzględnienia w swoich kalkulacjach kosztów pracy własnej – apelują.