Jeszcze pod koniec września KFPZ wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu zamknięcie importu gryki ze wschodu na teren Unii Europejskiej.

Czy jest możliwe zamknięcie importu gryki ze wschodu na teren Unii Europejskiej? Nie. – Polityka handlowa, w tym ustalenie wysokości stawek celnych importowych, to obszar wyłącznych kompetencji UE. Oznacza to, że pojedynczy kraj członkowski UE, w tym Polska, nie ma możliwości wprowadzenia, niezależnie od krajów UE, indywidualnych stawek celnych w imporcie spoza Wspólnoty – podał resort rolnictwa w informacji zwrotnej.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że z analiz danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW dotyczących przywozu do kraju gryki od 2012 r. wynika, że charakteryzował się on dużą zmiennością.

– W roku 2012 wyniósł 3,1 tys. t, w latach 2013 i 2017 poziom przywozu gryki do polski przekraczał 12 tys. t. ponadto z dostępnych danych wynika, że w okresie od stycznia do lipca 2018 r. przywóz gryki do kraju wyniósł ponad 15 tys. t (w analogicznym okresie 2017 r. wyniósł 5,5 tys. t). Największymi dostawcami gryki na krajowy rynek są Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia i Ukraina – podał resort.

Jakie były ceny? Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że gryka kosztowała w 2015 r. 1641 zł/t, w 2017 r. – 1320 zł/t.

- Duży spadek plonu gryki w Polsce powoduje totalne załamanie opłacalności produkcji. Podkreślenia należy fakt, że państwowy podmiot PZZ Stoisław wystawił najniższą cenę na poziomie 840 zł za tonę dostarczonej gryki do skupu, co spowodowało, że podmioty prywatne skupujące grykę średnio 1000 zł netto za tonę wstrzymały skup, a następnie znacząco obniżyły cenę – poinformowała Federacja.

Jak dalej zaznaczono mimo to Polska na forum unijnym wnioskuje o nieotwieranie nowych preferencji w dostępie do unijnego rynku zbóż. Jak również o zwiększenie ochrony celnej na rynku zbóż, np. poprzez zmianę mechanizmu naliczania ceł zmiennych dla zbóż.