Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20 maja średnia cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 949 zł/t, tj. o 1,5 proc. niższym, niż w poprzednim tygodniu. Zboże było o 2 proc. droższe, niż miesiąc wcześniej, ale o ponad 8 proc. tańsze niż przed rokiem.

Cena skupu kukurydzy przeciętnie w kraju wynosiła 849 zł/t, tj. o 3,1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno było o 11 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Bardzo wysoki poziom osiągnęły ceny żyta konsumpcyjnego. W analizowanym okresie za tonę ziarna uzyskiwano średnio 906 zł, tj. o 0,2 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 3 proc. więcej niż przed miesiącem, oraz o 15 proc. więcej niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Również ceny jęczmienia paszowego nadal wykazują tendencję wzrostową. Przeciętna cena skupu tego zboża, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 1,3 proc., do 895 zł/t. Jęczmień był o ok. 1 proc. droższy niż przed miesiącem i o 10 proc. niż rok wcześniej.