Ceny zbóż, pomimo spadku w pierwszej części bieżącego sezonu, są znacząco wyższe niż w latach 2008-09. Pod koniec marca 2012 r. ceny kukurydzy i pszenicy paszowej były o 20 proc. niższe niż pod koniec czerwca 2011 r. Cena żyta paszowego spadła w tym okresie o 8 proc. - podaje Marcin Krzemiński.


Z powodu niedoborów ziarna konsumpcyjnego różnice między cenami zbóż konsumpcyjnych i paszowych zdaniem IERiGŻ w obecnym sezonie są wyższe od przeciętnych. Dotyczy to szczególnie żyta, w przypadku którego pod koniec marca za jedną tonę żyta konsumpcyjnego można było kupić 1,19 tony żyta paszowego. W przypadku pszenicy relacja ta wynosiła 1,06.