Wykonany nalot lotniczy pozwolił sprawdzić kondycję roślin po przezimowaniu. Silne styczniowe mrozy oraz brak pokrywy śnieżniej, które również monitorowaliśmy na podstawie danych satelitarnych (Czyt.: Sprawdź jak przezimowały Twoje uprawy! Zgłoś pole - my wykonamy nalot lotniczy) znacząco wpłynęły na uprawy ozime.

Zastosowanie kamer wielokanałowych pozwoliło na analizę stanu wegetacji w oparciu o zaawansowane wskaźniki roślinne, natomiast wysoka rozdzielczość zdjęć pomaga precyzyjnie zlokalizować fragmenty pola o gorszym stanie upraw.

W trakcie nalotu zastosowano kamerę wielospektralną, pozwalającą na pozyskanie zobrazowań w paśmie widzialnym światła oraz podczerwieni. Uzyskane zdjęcia poddano analizie oraz wyliczono odpowiednie wskaźniki pomiarowe wegetacji roślin.

Na poniższym przykładzie, prezentującym wartości wskaźnika NDVI, wyraźnie widoczny jest podział pola na dwie części, pomimo faktu, że na całej jego powierzchni został w zeszłym roku zasiany rzepak ozimy. Ta niejednorodność wynika ze zróżnicowanego użytkowania obszarów dwa sezony temu, kiedy na południowej części pola uprawiane były ziemniaki, a na północnej kukurydza. W poprzednim sezonie na całej powierzchni pola zasiana była pszenica ozima, jednak to wcześniejszy plon miał wpływ na bieżącą kondycję rzepaku.

Nie jest to jednak jedyny problem występujący na przykładowym polu. Bardzo niski wskaźnik NDVI świadczy o ogólnie złej kondycji uprawy. Zobrazowanie z użyciem kanału podczerwonego dobrze pokazuje zawartość chlorofilu w roślinach, na tej podstawie również wyznacza się obszary o gorszym stanie upraw.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono obszary problematyczne, gdzie stan rzepaku jest najgorszy lub występuje goła gleba. Wykazano, że ponad 60% uprawy bardzo źle zniosło okres przezimowania. Poniższe zdjęcie pokazuje skalę problemu, gdzie kolorem szarym zaznaczono obszary o słabej kondycji uprawy. 

Innym przykładem zastosowanie kamer lotniczych o rozdzielczości przestrzennej
30 cm jest kontrola zniszczeń pola przez zwierzynę leśną. Wykorzystując dane z kanałem podczerwonym na przykładowym polu pszenicy z woj. wielkopolskiego, oprócz widocznego zróżnicowania stanu roślinności w skali całego pola, zauważamy także fragmenty uprawy zniszczone przez żerujące zwierzęta.

Wszystkie dane uzyskane z pułapu lotniczego i satelitarnego pozwalają na dokładniejszą analizę teledetekcyjną zobrazowanego obszaru. Określenie stanu przezimowania roślin to tylko jedna z możliwości jakie daje pozyskiwanie obrazów wielospektralnych. Ciągły monitoring upraw umożliwia kontrolę przez cały okres wegetacji oraz pozwala określić optymalny okres zbioru w trakcie trudnych warunków pogodowych. Precyzyjne wyznaczenie miejsc występowania  problemów na polu wspomaga optymalizację produkcji poprzez szybkie niwelowanie szkód.

Widzimy Twoje uprawy i monitorujemy je na bieżąco. Jeśli również chcesz widzieć swoje pole z góry, zapraszamy do kontaktu.

asap@igik.edu.pl