Każda uprawa im wcześniej zostaje odchwaszczona, tym bardziej odwdzięcza się plonem.

Wie o tym każdy plantator.

Jednak zdarzają się sytuacje, że pomimo dobrych chęci, nie ma możliwości wykonania zabiegu w optymalnym terminie. Termin "późny zabieg" w kukurydzy pozostaje określeniem umownym. Z praktycznego punktu widzenia można uważać go za wykonany w fazie od 6 do 8 liścia kukurydzy. Przyczyn wykonywania zabiegu w tym terminie może być kilka: jest to zabieg drugi - korekcyjny; bardzo dobre stanowisko z małą liczbą późno wschodzących chwastów; początkowy wolny wzrost w chłodnych warunkach długotrwałe opady uniemożliwiające wykonanie zabiegu nalistnego; warunki glebowe utrudniające wjazd opryskiwacza na pole; przyczyny losowe.

Oprócz dwóch pierwszych sytuacji, pozostałe można uznać za awaryjne.

W fazie od szóstego liścia kukurydzy chwasty mogą znajdować się w takich samych fazach rozwojowych jak roślina uprawna, a nawet starszych. Analizując tabelę, łatwo zauważyć, że optymalne fazy wrażliwości chwastów dwuliściennych i spośród jednoliściennych najczęściej występujących prosowatych, podczas zabiegu powinny posiadać nie więcej niż sześć liści. Są to fazy optymalne, stąd jeszcze istnieje możliwość ich zwalczania. Niestety, eliminuje to stosowanie środków chwastobójczych w najniższych dawkach.

Innym rozwiązaniem jest położenie nacisku na łączne stosowanie herbicydów z możliwie dużą liczbą substancji aktywnych. W praktyce ich liczba na ogół nie przekracza czterech. Przed zabiegami ochronnymi należy przeprowadzić analizę zachwaszczenia i określić najgroźniejsze gatunki chwastów dominujących.

Bardzo dobrze jest wtedy dobrać takie substancje czynne, które wykazują wysoki efekt w stosunku do danego gatunku. Jeszcze lepiej jest jeżeli charakteryzują się innymi mechanizmami działania. Wtedy "atakowanych" jest kilka zachodzących procesów fizjologicznych (np. fotosynteza, oddychanie, rozkład białek budulcowych, rozkład ścian komórkowych i wiele innych), w wyniku czego łatwiej jest doprowadzić do zamierania chwastów. W młodszych fazach rozwojowych na ogół wystarcza zakłócenie jednego procesu.

Prawidłowe oznaczenie gatunków i dobór odpowiedniej kombinacji substancji czynnych są także bardzo istotne z innego powodu. Należy sobie zdać sprawę, że wykonując zabieg w fazie 6 do 8 liści kukurydzy, wykonujemy ostatni zabieg! Jeżeli w efekcie jego wykonania nie zostaną zniszczone występujące gatunki chwastów, praktycznie nie mamy szansy na kolejny zabieg, ze względu na przekroczenie maksymalnej fazy rozwojowej kukurydzy, podczas której już nie wolno stosować herbicydów.

Nieco inaczej wyglada zwalczanie perzu (foramsulfuron + jodosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron). W tym przypadku rzeczywiście należy odczekać, gdy osiągnie on fazę najczęściej 5 do 7 liści, czyli wysokość 20-25 cm.

Wtedy kukurydza także może przekroczyć fazę 6 liści i zabieg taki można uznać za planowy, co nie jest jednoznaczne, że jest on pierwszy. Odchwaszczanie kukurydzy można rozpocząć wcześniej, a perz i ewentualnie wschody nowych chwastów dwuliściennych traktować jako walkę z zachwaszczeniem wtórnym.

Wymienione w tabeli kombinacje zalecane są w kukurydzy w fazie od 6 do 8 liści. Dla niektórych graniczną fazą jest 6 liści dla innych 7 bądź 8, ale część z nich można wykorzystać do niszczenia chwastów, nawet gdy kukurydza posiada zaledwie jeden liść.

Do późnych zabiegów, na plantacjach, na których chwasty osiągnęły fazy 10 a nawet 12 liści, dobrze jest użyć florasulamu produkowanego łącznie z 2,4-D w formie herbicydu Mustang 306 SE bądź Deresz 306 SE. Można je stosować pojedynczo lub w mieszaninach (patrz tabela) do szóstego liścia kukurydzy.

Mimo że optymalną fazą niszczenia chwastów dwuliściennych są chwasty posiadające 6 liści, wykazują dobrą skuteczność na egzemplarze starsze. Ich działanie wtedy jest zdecydowanie wolniejsze i proces całkowitego zniszczenia może trwać nawet do trzech tygodni.

Początkowo brak objawów działania, następnie dość nagle chwasty ulegają przebarwieniu (żółknięcie, czerwienienie, brunatnienie), pojawiają się nekrozy i giną. Gdy nagle, masowo pojawią się chwasty, dobre efekty daje zastosowanie środków Emblem 20 WP lub Bromotril 250 SE. Obok terbutyloazyny zawierają bromoksynil - kontaktową (parzącą) substancję czynną. Zastosowanie bromksynilu powoduje poparzenia chwastów wyraźnie widoczne już po dwóch, trzech dniach. Chwasty starsze nie zawsze zostają całkowicie zniszczone.

Jednak ich szybko zahamowany wzrost pozwala kukurydzy "wydostać" się ponad łan, wygrać konkurencję o światło i skutecznie współzawodniczyć z chociażby czasowo osłabionymi chwastami. Dobry efekt można uzyskać, stosując także regulatory wzrostu (2,4-D, MCPA, dikamba, fluroksypyr).

Nie zamieszczono ich jednak w programie, ponieważ ze względu na swój charakter działania ich aktywność znacznie się uwydatnia w fazie wytwarzania organów generatywnych (kwiatów). Proces ten zachodzi u roślin kukurydzy mniej więcej od piątego liścia. Mimo że część regulatorów jest oficjalnie zalecana do fazy szóstego liścia kukurydzy, należy ograniczać w tej fazie ich stosowanie.

Nie jest to regułą, ale mogą spowodować uszkodzenia, wpływając na nieprawidłowe wykształcenie kolb. Substancje te, znajdujące się w herbicydach jako komponenty, zalecane są w niskich dawkach w przeliczeniu na hektar i w takiej sytuacji nie powodują żadnych uszkodzeń.

Jednym z typowych zagrożeń są chwasty prosowate, wśród których dominuje najbardziej konkurencyjna chwastnica jednostronna. Jest gatunkiem ciepłolubnym i wschodzi stosunkowo późno.

Wczesne zabiegi nie zawsze ją eliminują.

Pomimo wszystko nie stanowi większego problemu, ponieważ zdecydowana liczba herbicydów zarejestrowana w kukurydzy, zwalcza ten gatunek. Do jej zniszczenia można także zastosować Focus Ultra 100 EC, jednak pod warunkiem siewu tylko określonych odmian. Ich lista powinna być dostarczona podczas zakupu tego preparatu z zaznaczeniem wykorzystania go w kukurydzy. W wyższych dawkach zwalcza także perz właściwy.

Jego skuteczność można zwiększyć, stosując go łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC.

Nie należy czekać do ostatniej chwili ze zwalczaniem chwastów. Termin taki jest zabiegiem awaryjnym, nie zawsze w pełni skutecznym. Jednak w nieprzewidzianych sytuacjach nie należy absolutnie rezygnować z ochrony. Może się ona okazać nie w pełni skuteczna, ale zawsze będzie miała więcej zalet niż wad.