Jak wynika z danych dostępność ziarna kukurydzy, połączona z jego atrakcyjnością cenową sprzyjają eksportowi kukurydzy europejskiej do krajów trzecich. Wysokość eksportu w bieżącym sezonie oceniona jest na około 3 mln ton.


- Mimo że kukurydza unijna jest konkurencyjna na rynku wspólnotowym i na rynkach krajów trzecich, na uwagę zasługuje sytuacja na rynku ukraińskim. Rekordowa produkcja, pozwala Ukrainie na eksport znacznych ilości ziarna kukurydzy i pomimo braku stabilnej polityki eksportowej w tym kraju - zapowiedzi wprowadzenia ograniczeń eksportu - Ukraina konkuruje bezpośrednio z kukurydzą unijną szczególnie na rynkach w krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego. Również na rynkach krajów członkowskich UE, będących importerami kukurydzy -Hiszpania, Portugalia - podkreśla prof. Tadeusz Michalski z PZPK.