Francuska organizacja, jak wynika z danych FAMMU/FAPA pozostawiła prawie na niezmienionym poziomie oszacowanie zbiorów zbóż w Unii Europejskiej w bieżącym sezonie. Wynoszą one ogółem 275,7 mln t.

Zbiory pszenicy miękkiej oceniane są na 128 mln t, o 1 proc. mniej niż w ubiegłym sezonie. W pszenicy durum odnotowywany jest wyższy wzrost o 5 proc. do 8,9 mln t.

Spadek zbiorów miał miejsce w przypadku jęczmienia o 15 proc. z 61,8 do 52,7 mln t, żyta o 20 proc. z 9,6 do 7,7 mln t, a także kukurydzy o 4 proc. z 57,4 do 55,1 mln t.

Źródło: farmer.pl