Niedawno odbyło się Walne Zgromadzenie członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż , gdzie wybrano nowy, a raczej stary zarząd Federacji, ponieważ w jej strukturach nic się nie zmieniło od roku 2012:
- prezes - Rafał Mładanowicz (reprezentujący rolników indywidualnych),
- wiceprezes - Krzysztof Bojar (reprezentujący grupy producenckie),
- wiceprezes - Henryk Ordanik (reprezentujący zrzeszenia branżowe i stowarzyszenia),
- wiceprezes - Leszek Bosek (reprezentujący spółdzielnie),
- wiceprezes - Ryszard Szczukowski (reprezentujący spółki).

Sekretarzem został ponownie Zbigniew Kaszuba.

Zmiana dotyczy za to składu Komisji Rewizyjnej KFPZ, która wzbogaciła się o nowego członka – Marcina Kijankę. Poza tym znajdują się w niej takie osoby jak: przewodniczący - Jerzy Hławiczka, Waldemar Abramczuk i Zdzisław Mendak.

Jak sami mówią, KFPZ jest apolityczną, samofinansującą się organizacją rolniczą, reprezentującą interesy polskich producentów zbóż. - Poprzez swoją działalność skupiamy się na wspieraniu naszych członków (organizacja non profit). Od 2003 roku walczymy o prawa ekonomiczne, socjalne i kulturowe naszych członków – podaje Federacja.