Tematyka organizowanych cyklicznie przez firmę Osadkowski S.A. spotkań e-Zielone Pola 2021 NA ŻYWO dopasowywana jest do aktualnej sytuacji polowej. Spotkanie, które odbyło się 13 kwietnia br. dotyczyło trzech zagadnień: oceny stanu upraw w Jakubowicach na Opolszczyźnie, efektywnego siewu kukurydzy i technicznych parametrów siewu kukurydzy z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Mateusz Gniatkowski z Działu Doradztwa i Rozwoju Osadkowski S.A.
Mateusz Gniatkowski z Działu Doradztwa i Rozwoju Osadkowski S.A.

O tym, jak malutkimi sposobami doprowadzić do tego, że 5-10% przyszłego plonu kukurydzy zostanie uratowane już podczas siewu mówił Mateusz Gniatkowski z Działu Doradztwa i Rozwoju Osadkowski S.A. – Myślę, że przysłowie: bezcelowe są zabiegi o dobre plony, gdy ziarno jest źle posiane jest w punkt, bo tak naprawdę całe budowanie potencjału zaczyna się już od siewu – stwierdził ekspert Osadkowski S.A.

Redlica karbowana pozwala lepiej naciąć glebę i głębiej wprowadzić nawóz
Redlica karbowana pozwala lepiej naciąć glebę i głębiej wprowadzić nawóz

Po pierwsze Mateusz Gniatkowski zwrócił uwagę na prawidłowe ustawienie redlic w siewniku. – Siewnik Kverneland Optima V wyposażony jest we współrzędny wysiew nawozów, czyli wysiewany jest nawóz razem z nasionami w jednej linii. Jeżeli chodzi o ustawienia redlicy nawozowej, jest bardzo ważne, aby miała odpowiednią głębokość i odpowiedni odstęp między nasionem wzdłuż linii. Redlica karbowana pozwala lepiej naciąć glebę i głębiej wprowadzić nawóz – stwierdził.

- Nie polecam stosowania nawozów NPK w nawożeniu współrzędnym przy siewie kukurydzy, ponieważ tego typu nawozy powodują mocne zasolenie gleby i niestety w okolicach świeżo posianego nasiona będzie to działanie szkodliwe – zaznaczył Mateusz Gniatkowski.

W jego ocenie, koniecznie stosujemy natomiast w trakcie siewu kukurydzy fosforan amonu. Dlaczego fosfor jest tak ważny i dlaczego musimy go podać głębiej? - Fosfor jest mało mobilny. Dlatego warto ustawić tę redlicę na 10 cm w głąb gleby i 5 cm odstępu od redlicy siewnej. Wtedy roślina poszukuje tego fosforu. Bez tej substancji kukurydza ma zdecydowanie gorszy początkowy wzrost – uważa ekspert Osadkowski S.A.

Prezentowany na spotkaniu e-Zielone Pola 2021 NA ŻYWO siewnik Kverneland Optima V wyposażony był w redlicę siewną talerzową. – Ta redlica ma tego typu zaletę, że dzięki niej można siać również w mulcz, nie dochodzi do blokady ani do zapychania się redlic siewnych, jak to ma miejsce w siewnikach z redlicą stopkową – zaznacza Mateusz Gniatkowski. Ekspert zwrócił też uwagę na kwestie prawidłowych ustawień w kompleksie redlicy siewnej.

- Chodzi o parametr docisku, głębokości, zamknięcia tylnej redlicy i dokładności wysiewu. Docisku nie mylmy z głębokością siewu. Zbyt silny docisk powoduje wyleganie roślin i obniżenie plonu (roślina ma ograniczone możliwości budowania właściwego, silnego korzenia o charakterystycznym kształcie parasola). Ustawiając koło dociskające trzeba też zwrócić uwagę na warunki glebowe – inaczej je ustawiamy dla gleb wilgotnych, inaczej dla suchych – wymienia Mateusz Gniatkowski.

- Najważniejszym parametr jeśli chodzi o siew kukurydzy to jego punktowość. Prawidłowo posiana kukurydza to nasiona umieszczone w rzędzie w odstępie 15,6 cm. Tak wysiane nasiona na jednym metrze gwarantują nam po pierwsze równe wschody, po drugie równą dostępność do światła i po trzecie rośliny nie konkurują ze sobą o składniki pokarmowe – podkreślił ekspert Osadkowski S.A.

Nietrzymanie odległości między nasionami, podwójne nasiona obok siebie prowadzi wprost do obniżenia plonów.

- Siew punktowy to przynajmniej 5% uratowanego plonu – uważa Mateusz Gniatkowski, dlatego tak ważne jest prawidłowe ustawienie zgarniaczy w redlicy siewnej.


Na tym zdjęciu widać efekty zignorowanego ustawienia zgarniaczy w redlicy.

 

 

 

Na tym zdjęciu widać natomiast, że zgarniacze są prawidłowo ustawione.

 

 

 

- Pamiętajmy, nasiona kukurydzy mogą być różnej wielkości. Jeśli przechodzimy na inną odmianę w czasie siewu na polu, warto zwrócić szczególną uwagę na ustawienia zgarniaczy w redlicy siewnej, czy nie łapią się tzw. podwójki – podkreśla Mateusz Gniatkowski.

Ostatnim punktem spotkania e-Zielone Pola 2021 NA ŻYWO była prezentacja ciągnika New Holland z serii T6 – T6 180, do którego podczepiony był siewnik Kverneland. O jej zaletach mówili Tomasz Maczaj i Łukasz Karpiński z Działu Maszyn Osadkowski S.A. Więcej na ten temat na kanale YT Osadkowski S.A.