PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Bezpieczne Ziarno

Bezpieczne Ziarno

Autor: Grzegorz Borkowski

Dodano: 17-05-2014 08:02

Tagi:

Warunkiem sprzedaży i uzyskania dobrej ceny za plon jest jego wysoka jakość. Dlatego musi być on przechowywany w odpowiednich warunkach. Sprawdziliśmy ofertę i rozwiązania w silosach o ładowności do 100 t.Silosy zbożowe to stosunkowo proste instalacje. Jednak także wśród nich przy wyborze nie wystarczy jedynie porównać ładowności z ceną. Producenci oferują rozwiązania, które wpływają na łatwość obsługi instalacji, możliwości ich szybkiego napełniania i opróżniania oraz czas przechowywania ziarna.

KSZTAŁT PODSTAWY

Kształt silosu ma decydujące znaczenie dla jego walorów użytkowych. Najważniejsza jest zróżnicowana budowa dna zbiornika. Najpopularniejsze są silosy płaskodenne. W ich przypadku, tak jak wskazuje nazwa, dno ma kształt płaski. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim prostota, a co za tym idzie - także korzystna cena. Ważną cechą jest także możliwość wyposażenia podłogi w wentylację, co umożliwia przewietrzanie ziarna w trakcie przechowywania. Na tym zalety takiego rozwiązania się kończą.

Płaskie dno sprawia trudności przy opróżnianiu zbiornika. Wymaga ono zaangażowania dodatkowych urządzeń, jak chociażby przenośnika ślimakowego. Mimo to przy opróżnianiu zawsze pozostaje pewna ilość ziarna, która nie zostanie wytransportowana na zewnątrz, a to wiąże się z koniecznością ręcznego podgarniania pozostałości w kierunku przenośnika.

Przy dużych silosach mogą to być pokaźne ilości, co równa się dużemu nakładowi pracy ręcznej.Rozwiązaniem tego problemu jest specjalny przenośnik ślimakowy poruszający się po podłodze silosa jak wskazówka zegara. Podgarnia on ziarno na środek podłogi, skąd jest już transportowane na zewnątrz.

Niestety, to rozwiązanie również nie eliminuje w pełni pracy ręcznej, a stosowanie dodatkowych urządzeń podwyższa koszty. Niemniej silosy płaskodenne są bardzo popularne i oferują je prawie wszyscy producenci, m.in.: Polnet, BIN, Araj, Riela, Agremo, Michał.

Drugi typ urządzeń do przechowywania plonów to silosy lejowe. Ich dno ma kształt odwróconego stożka, co pozwala na łatwe opróżnianie grawitacyjne. Co ważne, zbiornik jest opróżniany całkowicie, eliminując konieczność pracy ręcznej i to bez stosowania dodatkowych urządzeń. Niestety, to rozwiązanie ma także wady - główną jest cena, która może być nawet o ponad 100 proc. wyższa niż w przypadku silosów o podobnej pojemności i płaskim dnie. Druga to brak wentylacji od spodu, której jednak można zaradzić, montując we wnętrzu silosu rury perforowane, którymi dostarczane jest powietrze.

Wybierając jedno z powyższych rozwiązań, warto wziąć pod uwagę cel przechowywania. Jeśli napełniamy silos raz w roku, a później sukcesywnie lub jednorazowo go opróżniamy, to korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się silos płaskodenny. Jeśli jednak ktoś zamierza często wymieniać zawartość silosa, wtedy warto zainteresować się wersją z dnem w kształcie leja. Niewielkie silosy lejowe są też wykorzystywane jako silosy buforowe towarzyszące suszarniom.

Pomijając cenę, połączeniem zalet obu rozwiązań jest silos z perforowanym lejem wewnętrznym. Taka konstrukcja umożliwia łatwe opróżnianie silosu i efektywne przewietrzanie ziarna od spodu. Można ją spotkać w instalacjach firmy Michał oraz Polnet. W przypadku pierwszej firmy lej wewnętrzny opada do środka silosu pod kątem 33,5 stopnia. W rozwiązaniu Polnetu kąt ten waha się w granicach od 45 do 60 stopni. W obu przypadkach są to wartości wystarczające do grawitacyjnego opróżnienia silosów.

NIEJEDNAKOWE KONSTRUKCJE

Podstawowym materiałem, który tworzy konstrukcję silosów, są ocynkowane i odpowiednio połączone blachy tworzące cylinder. W zależności od ładowności zbiornika spotyka się grubości blach od 1 do 2 mm. Niektórzy producenci, na przykład Polnet i Riela, stosują dodatkowe, pionowe wzmocnienia. W przypadku modeli o dużej pojemności zdarza się, że firmy wykorzystują dodatkowe, pierścieniowe wzmocnienia części cylindrycznej - postępuje tak m.in. BIN. W przypadku silosów lejowych konieczne są dodatkowe podpory - nogi, na których opiera się cała konstrukcja.

Zabezpieczenie przed korozją w postaci ocynkowania to standard. W zależności od producenta stosowane są różne grubości warstwy ochronnej. W przypadku Polnetu i Riela blachę poszycia pokrywa warstwa 450 g cynku/m2. Na innych elementach obaj producenci stosują jeszcze grubszą warstwę zabezpieczenia - 600 g/m2. Firma Araj proponuje opcjonalne zabezpieczenie przy pomocy powłoki galfan, czyli stopu cynku z aluminium, który zdaniem producenta lepiej zabezpiecza konstrukcję niż standardowe ocynkowanie.

W większości przypadków, jako materiał konstrukcyjny będący jednocześnie poszyciem, stosowana jest blacha gładka. Niektórzy producenci, np. Agos, Riela, Polnet, stosują jednak blachę falistą. Według przedstawicieli tych firm, blacha tego typu zapewnia większą sztywność konstrukcji i odporność na wgniecenia oraz zmniejsza nagrzewanie się wnętrza silosu.

Ważną sprawą jest odpowiednio wykonany fundament, a właściwie płyta fundamentowa. Zgodnie z zaleceniami producentów silosów powinien być on posadowiony na warstwie odpowiednio zagęszczonego piasku lub żwiru o grubości 40-80 cm. Niektórzy producenci zalecają także wykonanie kolejnej warstwy z chudego betonu o grubości 15 cm. Sam fundament, w przypadku silosów do 100 t ładowności, powinien mieć grubość 20-30 cm. Do jego wykonania należy użyć podwójnie zbrojonego betonu B25.

Według wytycznych firmy BIN, zbrojenie powinno być wykonane z drutu żebrowanego o średnicy 8 mm i boku oczka siatki 15 cm. Dwie utworzone w ten sposób kratownice powinny być obrócone względem siebie o 45 stopni. Nieco inne zalecenia co do zbrojenia ma Agos. Według jego wytycznych, zbrojenie należy wykonać z prętów 12 mm tworzących kratownicę o boku 33 cm. Producent dopuszcza także stosowanie nieco słabszego betonu B20. Wtedy zaleca wykonanie zbrojenia z prętów 8 mm, które będą podstawą siatki o boku oczka 20 cm. Producenci przypominają także o konieczności wykonania szczeliny dylatacyjnej pomiędzy płytami każdego z silosów, jeśli będą one wybudowane obok siebie.

Trzeba pamiętać, że wytyczne są jednak tylko podstawą do projektów fundamentów, które powinny być wykonane indywidualnie ze względu na różne warunki terenowe panujące w różnych miejscach inwestycji.

TRANSPORT ZIARNA

Sam silos rozumiany jako zbiornik na niewiele by się przydał, gdyby nie całe oprzyrządowanie. Jego podstawą są systemy transportu ziarna. Do najpopularniejszych należą przenośniki ślimakowe.

Gdy zboże jest przywożone z pola, najpierw trafia do kosza przyjęciowego. Może mieć on różne formy, jednak podstawowe różnice koncentrują się na pojemności. Małe zasobniki wymagają powolnego wsypywania do nich zboża ze środków transportu w tempie zabierania go przez przenośnik - znacznie zmniejsza to wydajność zestawów transportowych. Odpowiednio duży zasobnik nie ogranicza tej wydajności dzięki możliwości wsypania od razu całej jego zawartości. Warto o tym pamiętać, ponieważ ma to większe znaczenie dla możliwości przyjęcia określonej ilości ziarna w danym czasie niż sama wydajność przenośnika.

Z kosza przyjęciowego ziarno może być transportowane na kilka sposobów. Dmuchawa jest stosunkowo prostym rozwiązaniem. Za jej pomocą zboże trafia bezpośrednio do wnętrza silosu. Kolejnym rozwiązaniem są podajniki ślimakowe. Tutaj występują dwa podstawowe sposoby ich wykorzystania. W pierwszym przenośnik ślimakowy dostarcza ziarno bezpośrednio z kosza przyjęciowego do silosu.

W drugim, stosowanym najczęściej w przypadku baterii silosów, występują dwa przenośniki połączone kolankiem. Pierwszy transportuje ziarno w poziomie do wspomnianego kolanka. Drugi wynosi je pionowo ponad silosy. W ten sposób ziarno trafia do kolektora. W kolektorze ziarno dzielone jest na poszczególne zbiorniki, do których trafia rurami przy wykorzystaniu siły grawitacji. Jest to możliwe dzięki umiejscowieniu kolektora na pewnej wysokości nad zadaszeniem silosów.

Do transportu pionowego wykorzystuje się przenośniki ślimakowe i kubełkowe. Te ostatnie ze względu na znaczną masę wymagają odpowiedniej konstrukcji wsporczej.

DOSTĘP DO SILOSU

Standardem w silosach jest właz górny, który znajduje się w dachu. Dopłaty producenci nie żądają również za zewnętrzną i zwykle wewnętrzną drabinę. Najczęściej jednak pozostałe elementy znajdują się już na liście opcji. Należy do nich właz dolny, schody dachowe oraz pomosty górne. Niektórzy producenci, w wybranych modelach silosów zamiast drabiny oferują schody, które są bardzo dużym ułatwieniem podczas wchodzenia na dach silosu. Wszystkie wymienione elementy ułatwiają dostęp do silosu i - szukając oszczędności - lepiej z nich nie rezygnować, ponieważ wpływają one w znacznym stopniu na bezpieczeństwo użytkowania.

DOSUSZANIE ZIARNA W SILOSIE

Dzięki perforowanym podłogom oraz umieszczonym w niektórych silosach perforowanym rurom, w ich wnętrzu ziarno można nie tylko przechowywać, ale także w pewnym zakresie dosuszać. Wykorzystuje się do tego celu dmuchawę, która tłoczy powietrze do wspomnianych miejsc. Tym sposobem można także schładzać i przewietrzać ziarno. Niezależnie od celu, jaki chcemy uzyskać, koniecznie trzeba zwracać uwagę na aktualne warunki atmosferyczne, a konkretnie temperaturę i wilgotność powietrza.

Znając ją oraz dysponując identycznym rodzajem danych dla ziarna, można skorzystać z tabeli Theimera. Jest w niej podana najwyższa wilgotność powietrza dopuszczalna do wietrzenia ziarna przy konkretnych warunkach. Powyżej podanej wartości ziarno zamiast dosuszać będzie się nawilżać. Jeśli chcemy lub musimy dosuszać ziarno, mimo niekorzystnych warunków, powietrze wtłaczane do silosu musimy podgrzać. Do tego celu wykorzystujemy nagrzewnice.

Już kilka stopni Celsjusza robi dużą różnicę we właściwościach suszących powietrza, dlatego najczęściej warto lekko je podgrzać. Jeśli nie chcemy samemu sprawdzać wspomnianych parametrów oraz ręcznie sterować całym procesem wietrzenia i dosuszania ziarna, producenci silosów oferują odpowiednie sterowniki i czujniki, które za nas będą czuwać nad wszystkim.

KOSZTY I FORMALNOŚCI

Koszty budowy instalacji do przechowywania ziarna są bardzo zróżnicowane w zależności od rozwiązań, które chcielibyśmy mieć w nich dostępne. Koszt samego silosu o pojemności 90-100 t zaczyna się od około 16 tys. zł wraz z montażem w przypadku typu płaskodennego. Najtańsze silosy lejowe o podobnej pojemności kosztują ponad 27 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że do kosztów postawienia silosu trzeba jeszcze doliczyć budowę płyty fundamentowej, zakup przenośników oraz często innego niezbędnego wyposażenia dodatkowego.

Budowa silosu zbożowego w większości przypadków wymaga zezwolenia budowlanego. Z obowiązku jego zdobycia zwolnione są jedynie osoby budujące obiekt o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,5 m. Firmy oferujące silosy ułatwiają jednak inwestorom sprawę, przekazując im projekty silosów oraz wytyczne co do fundamentów.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.66.217
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.