W pierwszym kwartale 2012 r. oczekiwany jest spadek cen pszenicy paszowej i wzrost cen kukurydzy. W rezultacie ceny obu tych zbóż w kolejnych miesiącach powinny się do siebie zbliżyć - podaje BGŻ.

Analitycy spodziewają się, że ceny pszenicy konsumpcyjnej w kraju pozostaną znacząco wyższe od cen pszenicy paszowej.