Francuska firma analityczna Strategie Grains w swojej ostatniej prognozie radykalnie podniosła szacunek produkcji zbóż w krajach Unii Europejskiej. Zwiększyła się zwłaszcza prognoza produkcji pszenicy o 4,6 mln do 130,2 mln t.

- Oznacza to, że zamiast oczekiwanego jeszcze w czerwcu spadku, tegoroczne zbiory będą o 2 proc. wyższe od zeszłorocznych. Podniesiono również, choć już mniej znacząco, oczekiwania wobec zbiorów kukurydzy i jęczmienia. W sumie tegoroczna produkcja zbóż w UE powinna być o 2,5 proc. większa od osiągniętej w 2010 r. W czerwcu SG przewidywało, że w najlepszym razie powtórzy ubiegłoroczny wynik - informują analitycy FAMMU/FAPA.