Jak informuje F.N.P.S.M.S. zapasy nasion kukurydzy w Unii Europejskiej stanowiły na 30 czerwca 2011 r. mniej niż 50 proc. rocznej sprzedaży, czyli poziom bardzo ograniczony. Wskaźnik ten na 30 czerwca 2012 r. jeszcze bardziej ma się obniżyć i wynieść mniej niż 40 proc. Te wskaźniki sa niewystarczające, aby zaspokoić zapotrzebowanie rynkowe, powodując wystąpienie braków w zakresie podaży niektórych odmian.

Trudna sytuacja spowodowana jest dwoma obiektywnymi czynnikami :
- z jednej strony dobra sytuacja ekonomiczna branży kukurydzy ziarnowej w bieżącym roku, dobre lub bardzo dobre zarówno plony jak i ceny,
- z drugiej strony spadek produkcji kukurydzy nasiennej, w roku 2011 będzie ona niższa od przewidywanej z powodu niekorzystnych warunków meteorologicznych, które wystąpiły latem w Europie Zachodniej.

W przyszłym roku w Europie wystąpią większe niż przewidywano, różnice między podażą i popytem nasion kukurydzy. Tym bardziej, że kontekst ekonomiczny i agronomiczny będzie sprzyjał nie tylko zwiększeniu powierzchni uprawy kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej, ale także zwiększeniu zapotrzebowania na wysokiej jakości genetykę.