Nadal dzieje się dużo na rynkach zbóż. Cena pszenicy, jak informowaliśmy na portalu farmer.pl przekroczyła magiczną liczbę tysiąca złotych za tonę, a rzepaku dwa tysiące.

Jednak w skupach do których dzwoniliśmy, nie odnotowaliśmy takich poziomów, bo najwięcej za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacono 970 zł netto, ale już za rzepak – 2 tys. zł.

Na giełdach w ostatnim czasie również można było zauważyć zwyżki i rekordowe notowania. Sytuacja nieco zmieniła w ostatnich godzinach. Można zaobserwować delikatne spadki. Ale ceny surowców rolnych są nadal wysokie.

Dlaczego mamy do czynienia w ostatnim czasie z tak wyraźnymi wzrostami?
- Ceny zbóż rosną w odpowiedzi na kilka czynników. Po pierwsze USDA obniżyło szacunki zbiorów kukurydzy w krajach Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia), gdzie występują niedobory opadów oraz w USA, co wraz z przewidywanym wzrostem popytu przełożyłoby się na spadek poziomu zapasów – komentuje dla nas dr Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.

Jak dodaje, oprócz tego do wzrostu cen przyczyniło się wprowadzenie podatku eksportowego w Rosji oraz pogłoski o wprowadzeniu ograniczeń eksportu w Ukrainie.

- Jednocześnie popyt importowy utrzymuje się na wysokim poziomie, a do tego dochodzi niepewność, co do sytuacji w światowym handlu i gospodarce z tytułu pandemii – podkreśla dr Łopaciuk.

Z kolei, dopytując o ceny w Polskich skupach dowiadujemy się, że istnieją obawy o dostępność ziarna. Dlaczego? Zdaniem przedstawicieli firm, eksporterzy podpisali bardzo dużo kontraktów w styczniu na pszenicę. Stąd jest obawa o pokrycie zapotrzebowania lokalnych mieszalni i młynów w 2 kwartale 2021 r.

A Wy po ile sprzedajecie surowiec? Czy sprzedajecie czy czekacie?

Poniżej przedstawiamy orientacyjne zestawienie cen zbóż z 21 stycznia 2021 r. (biorąc pod uwagę powyższe) w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka
- pszenica konsumpcyjna – 970,
- żyto konsumpcyjne – 650.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 865,
- pszenżyto – 720,
- jęczmień paszowy – 700.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 600.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 770.

Ziarn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 900-950,
- pszenica paszowa – 850,
- jęczmień – 700,
- owies – 600,
- żyto konsumpcyjne – 610-620,
- pszenżyto – 700,
- rzepak – 2000,
- kukurydza sucha – 800,
- owies – 600,
- groch – 900,
- bobik – 940,
- łubin – 960.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 850-860,
- pszenżyto – 740-750,
- jęczmień – 680-690,
- rzepak – 1890-1900,
- kukurydza sucha – 780-790.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna - 965,
- pszenica paszowa – 890,
- pszenżyto – 765,
- żyto paszowe – 650,
- żyto konsumpcyjne – 665,
- jęczmień paszowy – 700,
- rzepak – 1850,
- kukurydza sucha – 835.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 885,
- pszenica paszowa – 860,
- pszenżyto – 705,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- jęczmień konsumpcja – 680,
- rzepak – 1870,
- kukurydza sucha – 750.

Street retail
- rzepak – 1880.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 700,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- jęczmień paszowy – 700,
- rzepak – 1800,
- kukurydza sucha – 800.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów
- pszenica konsumpcyjna – 980,
- pszenica paszowa – 920,
- pszenżyto – 780,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- jęczmień konsumpcja – 720,
- rzepak – 1870,
- kukurydza sucha – 860,
- owies konsumpcyjny – 620.

WIPASZ S.A.
- pszenica paszowa - 850,
- pszenżyto - 750,
- jęczmień paszowy - 750.

P.H.U.T. Siembida
- pszenica - 850,
- pszenżyto - 670,
- owies - 500,
- żyto - 500.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna - 920-950,
- pszenżyto - 730,
- żyto konsumpcyjne - 630,
- rzepak - 1900* (cena może ulec zmianie na mniejszą),
- kukurydza mokra - 600,
- kukurydza sucha - 850.

Na Giełda Rolna można sprzedać i kupić m.in. surowce rolne.