W większości skupów zmieniły się cenniki, zanotowano w nich wzrosty i to we wszystkich gatunkach zbóż. Co ciekawe w jednej z firm za pszenicę paszową również można otrzymać 800 zł/t netto.

Podobną cenę maksymalną można uzyskać za kukurydzę suchą. Z kolei mokre ziarno tego gatunku kosztuje 500 zł/t netto.

Rzepak potaniał średnio o 15 zł na tonie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 23 sierpnia 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- żyto konsumpcyjne – 620.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- jęczmień konsumpcyjny – 830,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień paszowy – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- żyto paszowe – 575,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- pszenżyto – 670,
- rzepak – 1620.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- żyto konsumpcyjne - 650.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 630,
- żytko – 680,
- kukurydza sucha – 740,
- rzepak - 1600.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień paszowy – 680,
- pszenżyto – 670.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa - 700.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 800-850,
- pszenica paszowa – 750,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- żyto konsumpcyjny – 660-700,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 660,
- owies – 460-500,
- kukurydza – 700,
- rzepak – 1580,
- łubin – 870,
- bobik – 770,
- groch – 770.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- żyto konsumpcyjne – 600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 790-820,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 680,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 680.

Firma Boferm Górki
- pszenica – 654,
- żyto – 560,
- pszenżyto 579,
- jęczmień – 600,
- owies – 420-440,
- kukurydza – 607,
- łubin – 747,
- rzepak – 1500.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 780-840,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto - 720,
- jęczmień paszowy - 720,
- żyto konsumpcyjne - 720,
- żyto paszowe – 690,
- rzepak - 1585.

Agrii Mag
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 716,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 650,
- żyto konsumpcyjne – 650.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 750,
- żyto paszowe – 550,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- pszenżyto – 680,
- kukurydza mokra – 500,
- owies – 550,
- rzepak – 1600.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 750-800,
- pszenica paszowa – 680-720,
- pszenżyto – 600-630,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień paszowy – 660-700,
- owies – 520-580,
- rzepak - 1580.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 800-810,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 670,
- jęczmień paszowy – 700,
- owies – 520,
- kukurydza sucha – 720,
- rzepak – 1580.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 800-810,
- pszenica paszowa – 760,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 720,
- kukurydza sucha – 670,
- owies – 550,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 630,
- rzepak – 1555-1565.

Elewator Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 770-780,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- żyto paszowe – 560.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 570,
- jęczmień – 640,
- owies – 470,
- rzepak – 1550.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna - 800-830,
- pszenica paszowa - 750-800,
- pszenżyto - 680-750,
- żyto paszowe - 650-700,
- żyto konsumpcyjne - 700-750,
- jęczmień paszowy – 700,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- rzepak - 1600-1630,
- kukurydza sucha - 760-800,
- owies paszowy - 550-600.