Spadła też cena kukurydzy, która już niedługo zostanie zbierana na ziarno. Średnio mokre ziarno tego gatunku kosztuje 400 zł/t netto, a z kolei suche 600.

- Zbiory zbóż w 2019 r. są przewidywane na 2,159 mld t1, czyli o 0,8 proc. więcej niż w 2018 r., ale z powodu mniejszych zapasów początkowych, podaż całkowita nieznacznie zmalała (o 0,1 proc. do 2,784 mld t). Zużycie przewidywane jest na rekordowym poziomie (2,186 mld t), co będzie skutkowało dalszym spadkiem poziomu zapasów o 4,3 proc. do 598 mln t. Zapasy głównych eksporterów zmniejszą się o 4,1 proc. do 162 mln t, przy czym spadek będzie dotyczył głównie kukurydzy – wynika z najnowszego Raportu rolnego przygotowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 12 września 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- żyto konsumpcyjne – 530.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 660.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 470,
- owies - 620
- rzepak – 1550.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica – 660.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 630.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- jęczmień paszowy – 560,
- pszenżyto – 550,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 500,
- kukurydza mokra (kontrakty) – 420,
- rzepak - 1570.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- jęczmień konsumpcyjny – 610,
- żyto konsumpcyjne – 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590.

Ziarn Pol Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 630-650,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 500-510,
- żyto paszowe – 490,
- pszenżyto - 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- owies – 550,
- kukurydza sucha – 600,
- łubin – 900,
- bobik – 880,
- groch – 780,
- rzepak – 1560.

Piast Gołańcz
- skup wstrzymany.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- jęczmień paszowy – 600,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto - 570.

Boferm
- pszenica – 579,
- jęczmień - 600,
- pszenżyto – 514,
- żyto – 448,
- owies – 411-429,
- kukurydza sucha – 600,
- łubin – 800,
- rzepak – 1500.

Elewator Jabłowo
- rzepak – 1570,
- pszenica konsumpcyjna - 640,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień – 600,
- pszenżyto – 530,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 480,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha – 600.

Rol Prem
- rzepak – 1600,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto paszowe – 530,
- kukurydza mokra – 400.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 620,
- pszenżyto – 560,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień – 580,
- owies -550,
- kukurydza sucha – 610,
- kukurydza mokra (kontrakty) – 420,
- rzepak – 1560.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 500,
- żyto – 530,
- kukurydza mokra – 400.

Street retail
- rzepak – 1550.