Przewiduje się, że łącznie w UE-28 zbierze się 8,6-8,7 mln ton tego zboża. To około 14 procent mniej niż w sezonie 2013, w którym produkcja żyta w Unii Europejskiej wyniosła aż 10 mln ton. W sezonie 2012 poziom produkcji wyniósł 8,5 mln ton, a jego cena osiągnęła rekordowy poziom. W tym roku zbiory zapowiadają się na zbliżonym poziomie, jednak w tamtym okresie na wywindowanie cen żyta miała wpływ jego niska jakość. Wiele więc zależy od przebiegu nadchodzących żniw, pogody i ostatecznie parametrów ziarna. Można jednak przypuszczać, że pomijając sezonowy spadek cen w żniwa, cena żyta w dłuższej perspektywie będzie nadal wyższa niż w poprzednim sezonie.