W ubiegłym sezonie susza w centrum kraju oraz na Kujawach szczególnie odbiła swoje piętno na plantacjach kukurydzianych. Mocno to odczuli głównie producenci mleka. Jak wiadomo kiszonka z rozdrobnionych roślin kukurydzy jest jedną z podstawowych pasz w żywieniu bydła mlecznego. Tej paszy wyjątkowo brakowało producentom rolnym. W zeszłym roku bywało, że rolnicy kupowali całe plantacje kukurydzy do cięcia, a nieco później można było także kupić gotową już kiszonkę z kukurydzy.

Nie tylko deficyt paszy zmusza rolników do wcześniejszego cięcia. Kukurydza położona na lekkich stanowiskach w tym najsuchszym w skali kraju regionie, zwyczajnie gotowa jest już do zbioru.

W okolicach Kutna, Włocławka, Płocka, Koła rolnicy nie narzekają na nadmiar opadów, wręcz przeciwnie jest wiele oznak nadal panującej tu posuchy. Głównie to widać podczas trwających tu intensywnie prac polowych, przygotowujących stanowiska pod siew rzepaku czy poplonów.

A jak wyglądają plantacje kukurydziane w tym regionie? Zdecydowanie lepiej niż rok temu. W zależności od stanowiska i poziomu agrotechniki są tu plantacje bardzo dobre i dobre. Oczywiście zdarzają się także średnie i słabe. Są to głównie plantacje położone na lekkich glebach lub takie, na których popełniono jakieś błędy agrotechniczne. Dobry tegoroczny stan plantacji kukurydzianych, to zasługa głównie lipcowych deszczy i dobrej pogody podczas wiechowania kukurydzy. Kolby są masywne, dobrze zaziarnione, a masa wegetatywna obfita. W sierpniu w tym regionie padało zdecydowanie mniej, a lokalnie nie zanotowano żadnego opadu. Stąd kukurydza zasycha na pniu bardzo szybko.Większość kukurydzy w tym regionie będzie cięta za około 1-2 tygodnie.

A jak  przygotować się do zbioru kukurydzy i przede wszystkim jak wyznaczyć optymalny termin cięcia? O tym pisaliśmy już na portalu farmer.pl kilkanaście dni temu. Zachęcamy do przeczytania artykułu.