Żniwa się już praktycznie skończyły i wraz z nimi ruch w punktach skupu zbóż. Rolnicy, którzy po zbiorach zadecydowali o ich przechowywaniu, oczywiście nie zamierzają na razie sprzedawać swojego surowca. A ceny? W większości punktów stoją w tym tygodniu w miejscu.

Jednak w kilku badanych przez nas firmach widać też wzrosty. Po pierwsze pszenica konsumpcyjna kosztuje maksymalnie 850 zł/t netto (we wtorek 840). Po drugie pszenica paszowa podrożała o 15 zł na tonie, a pszenżyto o 10 zł. Wreszcie po trzecie łubin, groch i bobik staniały o 10 zł za tonę.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 17 sierpnia 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- żyto konsumpcyjne – 620.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- jęczmień konsumpcyjny – 790,
- pszenica paszowa – 710,
- jęczmień paszowy – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- żyto paszowe – 575,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- pszenżyto – 670,
- rzepak – 1660.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 730.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- żyto konsumpcyjne - 650.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 630,
- żytko – 680,
- kukurydza sucha – 740,
- rzepak - 1600.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień paszowy – 680,
- pszenżyto – 670.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa - 670.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 810-850,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- żyto konsumpcyjny – 660-700,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 700,
- owies – 460-500,
- kukurydza – 700,
- rzepak – 1600,
- łubin – 860,
- bobik – 760,
- groch – 760.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 660,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 550,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień – 570,
- owies – 450,
- rzepak – 1540.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- żyto konsumpcyjne – 600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 790-800,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 650,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 670,
- rzepak – 1570.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 780-840,
- pszenica paszowa – 730,
- pszenżyto - 700,
- jęczmień paszowy - 700,
- żyto konsumpcyjne - 700,
- żyto paszowe – 670,
- rzepak - 1600.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- jęczmień konsumpcyjny – 630,
- pszenżyto – 620,
- rzepak – 1600.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 750-800,
- pszenica paszowa – 680-720,
- pszenżyto – 600-630,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień paszowy – 660-700,
- owies – 520-580,
- rzepak - 1600.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 760-780,
- pszenica paszowa – 740,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień paszowy – 700,
- owies – 520,
- kukurydza sucha – 730,
- rzepak – 1610.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 800-810,
- pszenica paszowa – 760,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 720,
- kukurydza sucha – 670,
- owies – 550,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 630,
- rzepak – 1555-1565.