Na podstawie sondy telefonicznej przeprowadzonej 1 marca br. przedstawiamy sytuację w skupach płodów rolnych na terenie naszego kraju. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej z 20 punktów wyniosła 647 zł. Maksymalna cena dla pszenicy konsumpcyjnej – 720 zł  odnotowano w woj. pomorskim Ziarn-Pol. Pszenica paszowa skupowana w 11 punktach osiągnęła średnią cenę 616 zł. Najwyższą cenę 655 odnotowano w firmie Frankiewicz w woj. wielkopolskim. Średnia cena kukurydzy suchej z 10 punktów wyniosła 635 zł. Maksymalną cenę 605 zł odnotowano w woj. pomorskim w skupie Ziarn-Pol.

Średnia cena rzepaku ozimego skupowanego w 10 punktach wyniosła 1818 zł, najwyższą cenę za rzepak – 1870 można uzyskać w woj. wielkopolskim w firmie Frankiewicz.

Dla pozostałych zbóż średnie ceny wynosiły odpowiednio: żyto konsumpcyjne – 530 zł, żyto paszowe – 501 zł, pszenżyto – 582 zł, owies – 513 zł, jęczmień paszowy – 560 zł oraz jęczmień konsumpcyjny – 576 zł.