Wg prognoz, do końca III kwartału br. przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej ma wynosić od 892 do 951 zł/t. Cena pszenicy paszowej ma utrzymać się w zakresie 834 - 889 zł/t, natomiast kukurydzy 900 - 961 zł/t.

W IV kwartale 2011 r. ceny w/w zbóż mają być niższe. Przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej spadnie średnio o ok. 9 proc., do 792 - 879 zł/t, natomiast paszowej o 13 proc., do 712 - 790 zł/t. W przypadku kukurydzy prognozy przewidują najwyższy spadek- aż 17-procentowy. Cena tony tego ziarna w IV kwartale br. ma wahać się od 734 do 814 zł.

Jak wskazują prognozy, I kwartał 2012 r. nie przyniesie poprawy. Cena pszenicy konsumpcyjnej i paszowej ma utrzymać się na względnie zbliżonym poziomie, odpowiednio 777 - 876 zł/t i 696 - 784 zł/t. Cena ziarna kukurydzy ma jednak znowu spaść, o 5 proc., do 688 - 776 zł/t.

Czynnikami modyfikującymi poziom cen zbóż są m. in. rosnący popyt i globalny spadek zapasów zbóż, nastroje na rynku terminowym, wznowienie eksportu zbóż z Rosji i Ukrainy oraz prognozowany wzrost produkcji zbóż w sezonie 2011/12.

Jak informuje BGŻ, prawdopodobieństwo, że rzeczywista cena znajdzie się w prognozowanym przedziale wynosi ok. 67 proc.