Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 15 września 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie
- pszenica konsumpcyjna – 693
- żyto konsumpcyjne – 396.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna - 700

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 680.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 680-700,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto - 530.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 620,
- pszenżyto – 520,
- żyto – 450,
- jęczmień konsumpcyjny – 520,
- rzepak – 1590.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień paszowy – 580.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- jęczmień konsumpcja – 570.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 600.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 700-710,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 560,
- żyto paszowe – 460,
- żyto konsumpcyjne – 500-510,
- jęczmień konsumpcyjny – 560,
- rzepak – 1600,
- kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór),
- kukurydza sucha – 600 (nowy zbiór), 900 (stary zbiór),
- groch – 820,
- bobik – 840,
- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto konsumpcyjne – 500.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 640,
- pszenżyto – 580,
- żyto – 550,
- rzepak – 1680,
- kukurydza mokra – 410,
- kukurydza sucha – 600.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 640-660,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 420,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 540.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- rzepak – 1650,
- kukurydza mokra – 400.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 670-700-730,
- pszenica paszowa – 640,
- pszenżyto – 575,
- żyto – 475,
- jęczmień konsumpcyjny – 550,
- rzepak – 1600,
- kukurydza mokra – 370-390.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- pszenica paszowa – 670,
- pszenżyto - 580-590,
- żyto – 480,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- rzepak – 1640,
- kukurydza mokra – 420.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 560,
- żyto paszowe – 480,
- jęczmień paszowy – 560,
- rzepak – 1600,
- kukurydza mokra – 390,
- owies – 450.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 550,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 540,
- rzepak – 1635,
- kukurydza mokra – 425,
- kukurydza sucha – 600 (nowy zbiór),
- owies - 470.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- żyto – 430.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- pszenica paszowa – 680,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- żyto paszowe – 500,

- kukurydza mokra – 400,

- kukurydza sucha – 640,

- rzepak – 1650.

PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień paszowy – 560.

Street retail
- rzepak – 1630.

AGROCHEM Puławy
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 690,
- pszenżyto – 600,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 590,
- rzepak – 1620,
- kukurydza sucha – 620.

WIPASZ S.A.
- pszenica paszowa - 700,
- pszenżyto - 580.