- Światowe zbiory zbóż w 2019 r. są szacowane na 2,159 mld t, czyli o 0,7 proc. więcej niż w 2018 r., ale z tytułu mniejszych zapasów początkowych, podaż pozostała na poziomie z poprzedniego roku (2,787 mld t). Zużycie przewidywane jest na rekordowym poziomie (2,186 mld t), co będzie skutkowało dalszym spadkiem poziomu zapasów o 4,3 proc. do 601 mln t. Zapasy głównych eksporterów zmniejszą się o 4,1 proc. do 165 mln t, przy czym spadek będzie dotyczył głównie kukurydzy – wynika z najnowszego Raportu rolnego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 30 października 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- żyto konsumpcyjne – 500.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 475,
- żyto paszowe – 430,
- jęczmień – 550,
- owies – 610,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra – 400.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- żyto - 550.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- jęczmień paszowy – 560,
- pszenżyto – 550,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 500,
- kukurydza mokra – 400,
- rzepak - 1600.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica – 670,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 630,
- kukurydza mokra – 410.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- jęczmień konsumpcyjny – 630,
- żyto konsumpcyjne – 520.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- pszenica paszowa – 570.

Ziarn Pol Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 650-670,
- pszenica paszowa – 630,
- żyto konsumpcyjne – 500-505,
- żyto paszowe – 480,
- pszenżyto - 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- owies – 540,
- kukurydza sucha – 600,
- kukurydza mokra – 360,
- łubin – 900,
- bobik – 900,
- groch – 800,
- rzepak – 1575.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 460,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 550,
- owies – 500,
- kukurydza mokra – 410-420.

Piast Gołańcz
- pszenica – 640,
- pszenżyto – 590,
- kukurydza sucha – 620,
- rzepak – 1600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 610,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- jęczmień paszowy – 580,
- żyto konsumpcyjne – 470,
- żyto paszowe – 450,
- kukurydza mokra – 370.

Boferm Górki
- pszenica – 590,
- jęczmień – 600,
- pszenżyto – 532,
- żyto – 450,
- owies – 411-430,
- kukurydza sucha – 600.

Rol Prem
- pszenica paszowa – 620,
- żyto paszowe – 530,
- jęczmień – 620-640,
- kukurydza mokra – 400,
- owies - 550.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 530,
- kukurydza mokra – 380,
- kukurydza sucha – 600.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 630,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 530,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 590,
- kukurydza mokra – 410,
- kukurydza sucha – 610,
- rzepak – 1580.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 600,
- jęczmień paszowy – 550,
- kukurydza mokra – 400.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 640,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 630.

Street retail
- rzepak – 1610.