Jeszcze wczoraj informowaliśmy o zamieszaniu na rynkach surowców rolnych, które spowodowane jest m.in. opadami deszczu w Australii, gdzie aktualnie trwają żniwa, czy obniżką cen ropy naftowej, która wpłynęła na notowania rzepaku. Dziś sprawdziliśmy, czy wspomniana sytuacja ,,odbiła" się na rynku krajowym.

Pomimo spadku cen płodów rolnych, który zazwyczaj budzi pewnie ożywienie w podaży, rolnicy dalej wytrwale magazynują swoje zboża. Jak udało nam się ustalić, faktycznie, wzrosło zainteresowanie podpisywaniem kontraktów z krajowymi pośrednikami, jednak finalnie niewiele rozmów zakończyło się podpisaniem umów handlowych, wobec czego podaż pozostaje w dalszym ciągu nieduża. Wiele podmiotów do momentu opublikowania artykułu nie miało swojego oficjalnego cennika, co przedstawiciele tłumaczyli oczekiwaniem na reakcje rynków sąsiednich krajów. Ostatecznie cena pszenicy konsumpcyjnej spadła 30-50 zł netto na tonie, rzepaku natomiast 200-250 zł. Ceny kukurydzy suchej nie uległy większej zmianie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 1 grudnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 1250.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 1250,
- pszenica paszowa – 1200.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 1250-1260,
- pszenżyto - 1120-1130,
- jęczmień paszowy - 920-930.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 1250,
- żyto konsumpcyjne – 1000.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach
- pszenica konsumpcyjna - 1250-1300,
- pszenica paszowa – 1200,
- pszenżyto – 1050,
- żyto paszowe – 1000,
- żyto konsumpcyjne – 1150,
- jęczmień konsumpcyjny – 1050,
- jęczmień paszowy – 1000.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 1220,
- pszenica paszowa – 1190,
- pszenżyto – 1050,
- żyto paszowe – 920,
- żyto konsumpcyjne – 950,
- jęczmień konsumpcyjny – 990,
- jęczmień paszowy – 970,
- rzepak – 2920,
- kukurydza sucha – 990,
- owies – 800,
- groch - 1050.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 1250-1300,
- pszenica paszowa – 1200,
- żyto paszowe – 1000,
- żyto konsumpcyjne – 1150.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka
- pszenica paszowa – 1250,
- pszenżyto – 1150,
- żyto paszowe – 1000,
- jęczmień paszowy – 1100.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 1300,
- pszenica paszowa – 1280,
- pszenżyto – 1000,
- żyto paszowe – 950,
- jęczmień paszowy – 810,
- rzepak – 3000,
- kukurydza mokra – 750,
- kukurydza sucha - 1040.

Transrol LESZNO
- rzepak - 3050, 
- pszenica konsumpcyjna - 1310, 
- pszenica paszowa - 1280, 
- pszenżyto - 1100, 
- żyto konsumpcyjne - 1120, 
- żyto paszowe - 1050, 
- jęczmień paszowy - 1060, 
- owies - 800, 
- kukurydza sucha - 1070, 
- łubin - 1350,
- groch - 1350.

Agrolex
- pszenica konsumpcyjna – 1320,
- pszenica paszowa – 1270,
- pszenżyto – 1100,
- żyto konsumpcyjne – 1080,
- jęczmień konsumpcyjny – 1100,
- rzepak – 3080,
- kukurydza sucha – 1120,
- owies – 900,
- groch – 1450,
- bobik – 1450,
- łubin – 1450.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 1200,
- pszenica paszowa – 1180,
- pszenżyto – 1100,
- żyto konsumpcyjne – 950,
- jęczmień konsumpcyjny – 1100,
- rzepak – 2900,
- kukurydza sucha – 1000.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia
- pszenica konsumpcyjna – 1300,
- pszenica paszowa – 1250,
- rzepak – 2900,
- kukurydza sucha – 1070.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych