Kto może ten magazynuje i czeka na jeszcze wyższe ceny zbóż, które rosną. W ciągu czterech ostatnich dni ponownie w skupach widać podwyżki i tyczy się to wszystkich gatunków zbóż.

Pszenica konsumpcyjna w coraz większej liczbie skupów osiąga cenę bliską lub przekraczającą 800 zł/t netto. Ale zauważyć też trzeba, że w firmach, które oferowały za ten surowiec niedawno nawet 860 zł/t, cena ta spadła i maksymalnie obecnie wynosi 840 zł/t. Pszenica paszowa kosztuje coraz więcej, bo średnio 715 zł/t netto, a nawet za tonę tego ziarna można otrzymać 770 zł.

W ciągu ostatnich dni znacznie podrożało żyto, które można sprzedać za nawet 700 zł/t i jęczmień (maksymalnie 700 zł/t).

Co ciekawe w kontraktach drożeje też kukurydza. Jeden z podmiotów skupowych za suchą oferuje 740 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 14 sierpnia 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- żyto konsumpcyjne – 620.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- jęczmień konsumpcyjny – 790,
- pszenica paszowa – 710,
- jęczmień paszowy – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- żyto paszowe – 575,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- pszenżyto – 670,
- rzepak – 1645.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 730.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- żyto konsumpcyjne - 650.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 630,
- żytko – 680,
- kukurydza sucha – 740,
- rzepak - 1600.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień paszowy – 680,
- pszenżyto – 670.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa - 670.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 780-830,
- pszenica paszowa – 700,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- jęczmień paszowy – 650,
- żyto konsumpcyjny – 625-650,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 650,
- owies – 450-500,
- kukurydza – 700,
- rzepak – 1600,
- łubin – 870,
- bobik – 770,
- groch – 770.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 660,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 550,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień – 570,
- owies – 450,
- rzepak – 1540.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- żyto konsumpcyjne – 600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 790-800,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 650,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 670,
- rzepak – 1570.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień paszowy – 650,
- rzepak – 1600.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 780-840,
- pszenica paszowa – 730,
- pszenżyto - 700,
- jęczmień paszowy - 700,
- żyto konsumpcyjne - 700,
- żyto paszowe – 670,
- rzepak - 1600.

Agrii-Mag
- pszenica konsumpcyjna – 762,
- pszenica paszowa – 697,
- żyto konsumpcyjne – 623,
- żyto paszowe – 604,
- jęczmień paszowy – 623,
- pszenżyto – 623.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 750-800,
- pszenica paszowa – 680-720,
- pszenżyto – 600-630,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień paszowy – 660-700,
- owies – 520-580,
- rzepak - 1600.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 750-770,
- pszenica paszowa – 740,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 640,
- jęczmień paszowy – 680,
- owies – 480,
- kukurydza sucha – 730,
- rzepak – 1600.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 740-750,
- jęczmień paszowy – 670,
- pszenżyto – 645,
- kukurydza sucha – 670,
- kukurydza mokra – 450,
- rzepak – 1555.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- żyto paszowe – 560.