Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 101,68 zł/dt, o 4,7 proc., a w odniesieniu do grudnia 2011 r. były wyższe o 33,9 proc. Natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 100,05 zł, tj. o 2,1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 14,7 proc. więcej niż przed rokiem.

- Za żyto w skupie płacono 74,81 zł/dt, tj. o 2,9 proc. więcej w porównaniu z listopadem, ale o 6,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2011 r. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 78,93 zł/dt i zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc., natomiast w ujęciu rocznym pozostały na tym samy poziomie - podaje GUS.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły i wynosiły 85,56 zł/dt, a na targowiskach 1 dt kosztowała 89,89 zł.

Jak wynika z danych, w grudniu 2011 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 87,19 zł/dt. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 5,6 proc., a do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 27,1 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 87,01 zł/dt.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 5,5 proc. Za ziemniaki z kolei płacono 40,12 zł/dt, natomiast na targowiskach 69,63 zł/dt.