W wyniku mniejszej niż w 2009 r. produkcji zbóż na świecie, przy systematycznym wzroście zużycia, sezon 2010/2011 odznacza się przewagą
popytu nad podażą. Dzieje się tak mimo dużych globalnych zapasów. W efekcie światowe ceny zbóż do końca bieżącego sezonu prawdopodobnie będą utrzymywały się na wysokim poziomie.

Bardzo ważne znaczenie, zwłaszcza dla rynku europejskiego, ma głęboki spadek zbiorów zbóż w Rosji i na Ukrainie. Również obecna sytuacja pogodowa na półkuli południowej np. w Australii, gdzie obecnie jest powódź, będzie miała istotny wpływ na ceny zbóż.

W Polsce zwłaszcza w południowo-wschodniej części silną presję cenową wywierały będą przede wszystkim kraje członkowskie Europy Centralnej i Południowej (Węgry, Słowacja, Rumunia).

Niesłabnący popyt na wysokiej jakości pszenicę, przy kurczącej się podaży może oznaczać utrzymywanie się cen tego gatunku na wysokim poziomie. Specjaliści, oceniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową prognozują, że ceny skupu zbóż do końca sezonu będą względnie stabilne, ale znacznie wyższe od poprzednich. Ich sezonowy wzrost może być niewielki.