W portach coraz drożej

W portach płacono:

 • za pszenicę konsumpcyjną  1300-1320 zł/t,
 • za pszenżyto 1100-1200 zł/t, zł/t,
 • za żyto paszowe 1030-1050 zł/t,
 • kukurydzę suchą 1100 zł/t.

Ceny pszenicy, pszenżyta i żyta paszowego wzrosły w ciągu 3 tygodni o 100 zł /t, a kukurydzy o 30-40 zł/t.

W skupach też drożej

W skupach wzrost cen był również duży. Notowano następujące ceny za zboża:

 • pszenica konsumpcyjna kosztowała – 1250-1300 zł/t,
 • pszenica paszowa 1150-1250 zł/t,  
 • pszenżyto – 1030-1100 zł/t,  
 • żyto konsumpcyjne 950-1050 zł/t,
 • żyto paszowe 930-980 zł/t, 670-730 zł/t,
 • jęczmień konsumpcyjny 1050-1100 zł/t,
 • jęczmień paszowy 980-1030 zł/t,
 • kukurydzę suchą1000-1100 zł/t,
 • kukurydzę mokrą 660-720 zł/t.

WGT S.A. mało ofert sprzedaży

Na WGT S.A. było dwa razy więcej ofert kupna niż sprzedaży. Niektórych zbóż nie oferowano w ogóle.

 • Odnotowano następujące ceny:1300-1500 zł/t, a kupujący proponowali po 1250-1300 zł/t.
 • Pszenica paszowa była oferowana po 1200-1250 zł/t. Kupujący proponowali 1000-1100 zł/t.
 • Żyta konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujących szukali go po 900-980 zł/t.
 • Żyta paszowego nie oferowano, a kupujących szukali go po 850-900 zł/t.
 • Jęczmień konsumpcyjnego nie oferowano do sprzedaż, a kupujący chcieli go nabyć po 1300 zł/t.
 • Jęczmienia paszowego nie oferowano do sprzedaży, a kupujący po oferowali  690-850 zł/t.
 • Owies paszowego nie  sprzedawano a kupujący oferowali 700-850 zł/t.
 • Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 850-900 zł/t.
 • Kukurydza sucha była oferowana po 1040-1200 zł/t, a kupujących oferowali 1000-1050 zł/t.
 • Kukurydza mokra oferowana była po 700-740 zł/t, a kupujący szukali jej po 600-690 zł/t.

W oczekiwaniu na korektę cenową

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, zboża cały czas drożeją, duży skok cenowy miał miejsce w ubiegłym tygodniu. Najbardziej zdrożały pszenice, zwłaszcza paszowa. Zanosi się jednak na korektę cenową.

 • Pszenica .paszowa  z magazynu kosztowała 1175-1320 zł/t
 • Pszenica konsumpcyjna ponad 1350 zł/t z magazynu.
 • Kukurydza sucha 1000-1050 zł/t z magazynu.
 • Kukurydza mokra 650-700 zł/t z magazynu.
 • Jęczmień konsumpcyjny z magazynu 1050 zł/t
 • Jęczmień paszowy z magazynu 1000 zł/t
 • Żyto konsumpcyjne z dostawą 1150-1200 zł/t.
 • Pszenżyto 1030-1040 zł/t z magazynu.