Zapotrzebowanie na ziarno utrzymuje się na dość wysokim poziomie, część przetwórców nie jest bowiem w pełni pokryta w surowiec, a wysoki kurs euro w stosunku do złotego sprzyja eksportowi ziarna (głównie pszenicy paszowej) z zachodnich regionów kraju do Niemiec drogą lądową. Firmy handlowe rozpoczęły także realizację wcześniejszych kontraktów na eksport pszenicy, który odbywał się będzie m.in. drogą morską.

Na rynku ciągle notuje się duże rozbieżności cen zbóż. Między regionami północnymi, a częścią wschodnią i południową różnice sięgają 100 PLN/t. W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową z tegorocznych zbiorów kształtują się w przedziale od 600 PLN/t na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 700 PLN/t na zachodzie i północy.  Ceny pszenżyta paszowego kształtują się na poziomie 620-670 PLN/t. Mało jest ofert sprzedaży żyta paszowego, a jego ceny wynoszą 600-680 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to poziom 660-720 PLN/t. Z racji uszczuplonej podaży, w dalszym ciągu bardzo wysokie pozostają ceny kukurydzy, które kształtują się w przedziale 950-1100 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). 

Podaż zbóż konsumpcyjnych w kraju jest wyraźnie uszczuplona co powoduje iż na rynku brakuje ziarna o dobrych parametrach jakościowych. Taka sytuacja powoduje, iż punkty skupu obniżają wartości progowe, szczególnie w odniesieniu do liczby opadania.

Obecne ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale 800 PLN/t do 900 PLN/t. Poszukiwane jest żyto konsumpcyjne z racji małej podaży tego zboża, a jego kształtują się w przedziale 750-850 PLN/t, aczkolwiek w cennikach pojawiają się oferty skupu żyta na poziomie 900 PLN/t. (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ocenia się, iż na dzień 26/08 w Polsce ziarno zbóż podstawowych w skali kraju zebrano z ponad 90% areału. Z wyjątkiem województw położonych na północy kraju, w pozostałych województwach zaawansowanie zbiorów sięgało 90-95%. Przewiduje się, iż w większości województw zbiory zbóż podstawowych i rzepaku jarego zostaną zakończone w najbliższych dniach.  Zbiory ziarna w odniesieniu do uzyskiwanego wolumenu są dość dobre, duży problem stanowi natomiast jakość zbieranego ziarna. Niektóre podmioty skupowe już zdecydowały się na obniżenie parametrów jakościowych skupowanego ziarna, szczególnie w odniesieniu do liczby opadania.