Za tonę pszenicy konsumpcyjnej 4 kwietnia można uzyskać od 910 do maksymalnie 1000 zł/t bez VAT. Młyny Polskie oferują za ziarno 940 zł/t netto, Lubella - 910-960, w zależności od jakości, PZZ w Stoisławiu - 930, Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie - 940, a Młyn Martea w Komorowicach - 980, Osadkowski S.A. - 900, PPZ Kapka - maksymalnie 1000 zł/t netto.

Cena żyta konsumpcyjnego nie uległa zmianie. PPZ Stoisław oferuje za tonę (bez VAT) 780 zł, „Kapka" - 800, a Osadkowski - 730 zł.