Wzrastają ceny zbóż i to nie tylko konsumpcyjnych, ale również paszowych. Biją one historycznie rekordowe wyniki, zarówno na światowych giełdach, ale też i w naszych rodzimych skupach. Już nie tylko rzepak jest bardzo drogi, ale również pszenica i inne gatunku zbóż.

Ceny zbóż są wysokie

Cena pszenicy konsumpcyjnej obecnie waha się od 1050 do 1300 zł/t netto, pszenicy paszowej od 970 do 1220 zł/t. Bardzo drogie jest żyto. Tona tego ziarna kosztuje od 860 do 1100 zł/t netto, pszenżyto od 1000 do 1010 zł/t, jęczmień kosztuje od 850 do 1050 zł/t, a owies 650 do 780 zł/t netto (chociaż nieoficjalnie byliśmy informowani, że ziarno tego gatunku kosztuje nawet 1000 złotych). Rzepak już dawno przekroczył wartość 3200 zł/t.

Cena kukurydzy 2021

Cena kukurydzy, której zbiory są już na ukończeniu, waha się mokrej od 630 do 720 zł/t netto, a suchej od 1000 do 1050 zł/t netto.

- Kukurydza umacnia swoją pozycję pod względem wielkości areału. Bieżący sezon również temu sprzyja. Poziom plonowania jest na poziomie powyżej średniej wieloletniej. Wśród wyróżniających się odmian we wszystkich grupach wczesności znakomitą większość stanowią odmiany mające w sobie przewagę genetyki dent. Odmiany te wniosły nie tylko wysoki potencjał, ale również bardzo ważną w tym sezonie - a przynależną do typu dent - cechę dosychanie ziarna – powiedział farmer.pl Michał Karwat, Crop Managera Lidea Poland.

Co wpływa na sytuację na rynku zbóż i rzepaku?

- Ceny pszenicy w Polsce osiągnęły historyczne rekordy, przekraczając w minionym tygodniu 1300 zł. Warto odnotować, że to nie eksporterzy, a przetwórcy są w chwili obecnej najlepszymi płatnikami. Arabia Saudyjska kupiła aż 1,268 mln ton pszenicy konsumpcyjnej z realizacją styczeń/kwiecień. To aż dwukrotnie więcej niż planowała, co może świadczyć o obawach przed dalszymi wzrostami cen – poinformował w raporcie Mirosław Marciniak z Info Grain.

Analityk dodał też, że poprawa amerykańskiego i światowego bilansu soi, nie pozostała bez wpływu na notowania tego surowca. - Kontrakty na giełdzie w Chicago zniżkowały w okolice 12 USD/buszel. To może ograniczyć dalszy potencjał do wzrostów cen rzepaku – podkreślił Marciniak.

Cennik zbóż, kukurydzy i rzepaku

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 18 listopada 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). (Po konkurencyjne cenowo środki do produkcji roślinnej odsyłamy do Giełdy Rolnej).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 1250.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 1300,
- pszenica paszowa – 1250,
- pszenżyto – 1050,
- jęczmień konsumpcyjny – 1000,
- rzepak – 3300,
- kukurydza mokra – 680,
- kukurydza sucha – 1050.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus
- pszenica paszowa – 1200,
- pszenżyto – 1080,
- jęczmień paszowy – 1050.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 1200,
- żyto konsumpcyjne – 940,
- jęczmień konsumpcyjny – 960.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 1050,
- pszenica paszowa – 970.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 1200-1220;
- pszenica paszowa – 1180,
- pszenżyto – 1020,
- żyto paszowe – 860,
- żyto konsumpcyjne – 900-920,
- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 850,
- rzepak – 3250,
- kukurydza mokra – 630,
- kukurydza sucha – 1030;
- owies – 650,
- groch – 1150,
- bobik – 1200,
- łubin – 1150.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 1210-1220,
- pszenżyto - 1070-1080,
- jęczmień paszowy - 900-910,
- rzepak - 2750-2800,
- kukurydza mokra – 700,
- kukurydza sucha - 1010-1020.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 1150,
- żyto konsumpcyjne – 920.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach
- pszenica konsumpcyjna – 1230,
- pszenica paszowa – 1130,
- pszenżyto – 1000,
- żyto paszowe – 900,
- żyto konsumpcyjne – 1100,
- jęczmień konsumpcyjny – 950,
- jęczmień paszowy – 930,
- kukurydza mokra - 670.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 1210,
- pszenica paszowa – 1110,
- pszenżyto – 1000,
- żyto paszowe – 930,
- żyto konsumpcyjne – 960,
- jęczmień konsumpcyjny – 1000,
- rzepak – 3200,
- kukurydza mokra – 640,
- kukurydza sucha – 1000.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - 1250,
- pszenica paszowa – 1150,
- pszenżyto – 1050,
- żyto paszowe – 980,
- jęczmień paszowy – 1050,
- rzepak – 3250,
- kukurydza mokra – 660.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 1250,
- pszenica paszowa – 1200,
- pszenżyto – 1000,
- żyto paszowe – 850,
- żyto konsumpcyjne – 880,
- jęczmień paszowy – 1000,
- rzepak – 3150,
- kukurydza mokra – 660,
- kukurydza sucha – 1000,
- owies – 780.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 1270,
- pszenica paszowa – 1210,
- pszenżyto – 1040,
- żyto paszowe – 920,
- żyto konsumpcyjne – 950,
- jęczmień konsumpcyjny – 1020,
- jęczmień paszowy – 980,
- rzepak – 3220,
- kukurydza mokra - 650,
- kukurydza sucha – 1020,
- owies – 700,
- groch - 1020.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna - 1230-1200,
- pszenica paszowa – 1130,
- żyto paszowe – 900,
- żyto konsumpcyjne – 1100,
- kukurydza mokra - 635.

Street retail
- rzepak - 3150.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka
- pszenica paszowa – 1200,
- pszenżyto – 1100,
- jęczmień paszowy – 1050,
- groch – 1150,
- bobik – 1300.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 1200,
- pszenica paszowa – 1100,
- pszenżyto – 1000,
- żyto paszowe – 950,
- kukurydza mokra – 700,
- kukurydza sucha - 1040.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia
- pszenica konsumpcyjna – 1200,
- pszenica paszowa – 1180,
- rzepak – 3000,
- kukurydza mokra – 720.

TRANSROL Leszno
- rzepak - 3250, 
- pszenica konsumpcyjna - 1280, 
- pszenica paszowa - 1240, 
- pszenżyto - 1080, 
- żyto konsumpcyjne - 1040, 
- żyto paszowe - 1000, 
- jęczmień paszowy - 1040, 
- owies - 750, 
- kukurydza sucha - 1050, 
- łubin - 1300,
- groch 1320.