Wysoką cenę uzyskuje pszenica paszowa, której tona kosztuje nawet 940 zł. Droga jest też sucha kukurydza – nadal 1000 zł/t netto.

Przypominamy, że w ostatnim czasie na światowych giełdach zbóż zagościła korekta spadkowa. Spadki zbiegły się z publikacją raportu USDA z prognozami zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie.Globalne zbiory pszenicy mają wynieść rekordowe 788,98 mln t (wzrost o 12,88 mln t wobec obecnego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2021/22 prognozowane są na poziomie 294,96 mln t- o 0,29 mln t wyższym niż w obecnym sezonie. Również prognozy dotyczące wysokości zbiorów zbóż w UE są bardzo optymistyczne.

Znacznie podrożała soja "non gmo". Tona nasion tego gatunku kosztuje obecnie ok. 2,7 tys. zł (np. w firmie Agrolok), kiedy jej cena pod koniec ubiegłego roku nie przekraczała 2 tys. zł, a podczas zbiorów kształtowała się na poziomie ok. 1400 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 27 maja 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 960.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 940,
- pszenżyto – 800,
- jęczmień paszowy – 870,
- kukurydza sucha – 950,
- owies – 640,
- groch – 1150,
- bobik - 1150.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 940,
- żyto konsumpcyjne – 750,
- jęczmień konsumpcyjny - 760.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica paszowa – 820.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna - 920 stary zbiór; 800 nowy zbiór,
- pszenica paszowa – 900 stary zbiór; 760 nowy zbiór,
- pszenżyto – 780 stary zbiór; 680 nowy zbiór,
- żyto paszowe – 685 stary zbiór; 600 nowy zbiór,
- żyto konsumpcyjne - 700 stary zbiór,
- jęczmień konsumpcyjny – 780 stary zbiór; 680 nowy zbiór,
- rzepak – 2750 stary zbiór,
- kukurydza sucha – 980 stary zbiór; 800 nowy zbiór,
- owies – 500,
- groch – 1000,
- bobik – 1110,
- łubin – 1150.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 940-950,
- pszenżyto - 860-870,
- jęczmień paszowy - 770-780,
- rzepak - 2400-2410,
- kukurydza sucha - 940-950.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 940,
- żyto konsumpcyjne – 750.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 870,
- pszenica paszowa – 830,
- pszenżyto – 700,
- żyto paszowe – 600,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 700,
- rzepak – 2000.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 900 stary zbiór; 810 nowy zbiór,
- pszenżyto – 770 stary zbiór; 710 nowy zbiór,
- żyto konsumpcyjne – 680 stary zbiór; 610 nowy zbiór,
- jęczmień konsumpcyjny – 770 stary zbiór; 710 nowy zbiór,
- rzepak – 2290 stary zbiór; 2170 nowy zbiór,
- kukurydza mokra – 550 nowy zbiór.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 970,
- pszenica paszowa – 960,
- pszenżyto – 850,
- jęczmień paszowy – 820,
- rzepak – 2550,
- kukurydza sucha – 970.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 820 – 840,
- pszenica paszowa – 800,
- żyto paszowe – 600,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- rzepak – 2000.

Street Retail
- rzepak – 2725.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka
- jęczmień paszowy – 800.

Firma Szmidt
- pszenżyto – 820,
- żyto paszowe – 800,
- rzepak – 2600,
- kukurydza mokra – 500 nowy zbiór,
- kukurydza sucha - 1000.

TRANSROL Leszno
- pszenica konsumpcyjna – 960,
- pszenica paszowa – 950,
- pszenżyto – 880,
- żyto paszowe – 780,
- jęczmień paszowy – 840,
- kukurydza sucha – 1000,
- owies - 600.