Ceny zbóż idą powoli w górę. W skupach, gdzie jeszcze nie zmieniły się ceny, już zapowiadana jest ich zwyżka w najbliższych dniach. Podrożał też rzepak. Są firmy, które za tonę nasion są w stanie zapłacił ponad 1600 zł.

Kukurydza zbierana jest pełną parą i jedynie w regionie Polski Północnej jej wilgotność przekracza 30 proc. W pozostałych, badanych przez nas rejonach kraju, wilgotność nasion oscyluje wokół 25-28 proc. Mimo że ziarna jest coraz więcej na rynku to jego cena wzrosła. Nieliczne skupy oferują za tonę mokrej kukurydzy 360 zł.

Jakie plany na przyszłość? Sprawdzają się prognozy wzrostu cen. Przypominamy, że jak wynikało z raportu Rynek zbóż przygotowanego pod redakcją dr Wiesława Łopaciuka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w dalszej części sezonu 2017/18 prognozowano dostosowywanie się cen w kraju do cen w Europie i na świecie. Należy zatem spodziewać się opóźnionego, sezonowego wzrostu cen. W końcu 2017 r. dynamika cen może się zwiększyć.

- Średnia cena pszenicy w końcu IV kwartału 2017 r. może osiągnąć 650-690 zł/t (paszowa – 630-670 zł/t, konsumpcyjna – 670-710 zł/t), a żyta 550-590 zł/t – przytaczamy raport.

Zdaniem analityka Instytutu wzrostowe ruchy cen mogą się zakończyć na przełomie I i II kwartału 2018 r. Stabilna sytuacja oraz duża dostępność zboża na rynkach europejskich będą ograniczały możliwości sezonowego wzrostu cen w Polsce. Mimo tego, krajowe ceny zbóż mogą być o kilka procent wyższe niż w analogicznych miesiącach sezonu 2016/17.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 listopada 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- kukurydza mokra – 410,
- rzepak – 1630.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1525,
- gryka – 1100,
- kukurydza mokra – 390.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 630.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 620-680,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 510,
- jęczmień paszowy – 500,
- soja – 1350,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha – 600.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 640,
- żyto paszowe – 510,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień paszowy – 590,
- kukurydza sucha – 600.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- jęczmień konsumpcyjny – 580.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 630-670,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 525-550,
- żyto paszowe – 480,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień konsumpcyjna – 550,
- jęczmień paszowy – 540,
- owies – 440-450,
- rzepak – 1530,
- kukurydza sucha – 600,
- kukurydza mokra – 360,
- łubin – 800,
- bobik – 700.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowa – 510,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień paszowy – 530,
- owies – 430,
- kukurydza mokra - 390.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 600,
- pszenżyto – 550,
- kukurydza mokra – 400,
- rzepak – 1550.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto konsumpcyjne – 580.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 620.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 500,
- pszenżyto – 550,
- kukurydza sucha – 550,
- kukurydza mokra – 460,
- rzepak – 1530.

Agro-Biznes
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień paszowy – 510,
- owies – 480,
- pszenżyto – 560,
- rzepak – 1550.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 570.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień paszowy – 540,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha - 600.

Boferm Górki
- pszenica – 607,
- żyto - 504,
- pszenżyto – 542,
- jęczmień - 598,
- owies – 420-457,
- łubin – 700,
- rzepak – 1400,
- kukurydza sucha – 600,
- kukurydza mokra – 350.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 610-690,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień paszowy – 550,
- bobik – 720,
- rzepak – 1530.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 520,
- rzepak – 1530,
- kukurydza mokra – 400,
- rzepak – 1530,
- łubin - 820.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 630-660,
- pszenica paszowa – 645,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 540,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień paszowy – 590,
- owies – 500,
- rzepak – 1540,
- kukurydza mokra – 360,
- kukurydza sucha – 570,
- rzepak – 1540.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 630,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 530,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień paszowy – 590,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra – 370,
- kukurydza sucha – 590.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 610-615,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 550,
- jęczmień paszowy – 530,
- owies – 480,
- rzepak – 1615,
- kukurydza mokra – 360,
- kukurydza sucha – 570.