Pszenica konsumpcyjna w badanych przez nas punktach skupu kosztuje od 630 do 710 zł/t netto, z kolei pszenica paszowa od 590 do 670. Dość drogi jest jęczmień, jego cena waha się od 530 do 640 zł/t netto. Za ziarno żyta można dostać 450-580, pszenżyta 532-590, a owies 411-610 zł/t netto.

Cena mokrej kukurydzy kształtuje się na poziomie ok. 400 zł, a suchej – ok. 600 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 27 listopada 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- żyto konsumpcyjne – 500.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 660.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 475,
- jęczmień – 555,
- owies – 610,
- rzepak – 1550.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica – 670.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto - 580.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 640,
- jęczmień paszowy – 560,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha – 600,
- rzepak – 1600,
- soja - 1260.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica – 670,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 630,
- kukurydza sucha – 610.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- jęczmień konsumpcyjny – 630,
- żyto konsumpcyjne – 520.

Młyn-Pol
- pszenica paszowa – 600.

Ziarn Pol Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 680-700,
- pszenica paszowa – 660,
- żyto konsumpcyjne – 510-520,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto - 560,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- owies – 550,
- kukurydza sucha – 605,
- kukurydza mokra – 360,
- łubin – 920,
- bobik – 920,
- groch – 800,
- rzepak – 1605.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 460,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 550,
- owies – 500,
- kukurydza mokra – 410-420.

Piast Gołańcz
- pszenica – 640,
- pszenżyto – 590,
- kukurydza sucha – 620,
- rzepak – 1600.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 710,
- żyto konsumpcyjne – 510.

Boferm Górki
- pszenica – 616,
- jęczmień – 626,
- pszenżyto – 532,
- żyto – 450,
- owies – 411-430,
- kukurydza sucha – 600.

Rol Prem
- pszenica paszowa – 660,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień – 650,
- pszenżyto – 600,
- rzepak – 1620.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 670,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień – 610,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 540,
- owies – 530,
- rzepak – 1600,
- kukurydza – 610.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 530,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha – 600.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 640.

Street retail
- rzepak – 1620.