PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Charakterystyka odmian kukurydzy z 2015 roku

Charakterystyka odmian kukurydzy z 2015 roku W warunkach naszego kraju zalecane są odmiany o wczesności do 280 FAO. Uprawa odmian późniejszych jest ryzykowna i decydować się na nią mogą rolnicy gospodarujący w cieplejszych regionach Polski. Fot. Materiały prasowe

W minionym roku do Krajowego Rejestru wpisano 21 odmian kukurydzy. W większości są to odmiany należące do grupy wczesnych i średnio wczesnych. Poznajmy bliżej ich charakterystykę. W tym roku ich materiał siewny powinien pokazać się na rynku już w dużej ilości.W warunkach naszego kraju zalecane są odmiany o wczesności do 280 FAO. Uprawa odmian późniejszych jest ryzykowna i decydować się na nią mogą rolnicy gospodarujący w cieplejszych regionach Polski. Im odmiana jest wcześniejsza, tym okres wegetacyjny jest krótszy. Z wczesnością związana jest plenność kukurydzy. Odmiany wcześnie dojrzewające plonują co prawda niżej od pozostałych, ale zbierane ziarno jest relatywnie suche, co znacznie ogranicza koszt jego suszenia, a ponadto można je sprzedać po nieco wyższej cenie niż w pełni jesiennego sezonu kukurydzianego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zebrane wcześnie dają szansę na siew roślin ozimych.

Mieszańce średnio wczesne dojrzewają o 10-12 dni, a średnio późne o 23-25 dni później niż wczesne. Mieszańce średnio późne plonują lepiej niż wczesne o średnio 5-15 proc., lecz cechują się niższym udziałem kolb i późniejszym terminem dojrzewania niż odmiany wczesne. Najmniejszym udziałem kolb i zarazem najwyższym plonowaniem charakteryzują się odmiany późne. Trzeba jednak pamiętać, że wybór zbyt późnej odmiany wiąże się ze wzrostem nakładów na suszenie ziarna, którego wilgotność przy zbiorze jest za wysoka.

W ostatnim roku do Krajowego Rejestru wpisano 21 odmian kukurydzy, w tym 8 z przeznaczeniem do uprawy na ziarno, 5 ma charakter uniwersalny, a 8 na kiszonkę.

ODMIANY NA ZIARNO

Kanonier - FAO 240. Odmiana trójliniowa (TC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia kolbowego w masie kolby nieco powyżej średniego. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb duża, na fuzariozę łodyg i głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia. Bardzo dobry wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji, po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

Norico - FAO 240. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Rośliny wysokie, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy (kolb i łodyg) i głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia do dużej. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: Saatbau Linz eGen, pełnomocnik hodowcy: Saatbau Polska.

Opcja - FAO 240. Odmiana trójliniowa (TC), średniowczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna zbliżony do szklistego. Plon ziarna dość duży. Udział rdzenia w masie kolby powyżej średniego. Rośliny średniej wysokości, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb duża, na fuzariozę łodyg dość mała, głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia. Dobry wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

ES Abakus - FAO 240-250. Odmiana trójliniowa (TC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy duża, na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia. Na omacnicę prosowiankę duża. Słabszy wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone (cecha stay green). Hodowca: Euralis Semences, pełnomocnik hodowcy: Euralis Nasiona.

LG 30215 - FAO 250. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg średnia do dużej, na fuzariozę kolb i głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia. Dobry wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: Limagrain Europe, pełnomocnik hodowcy: Limagrain oddział w Polsce.

Sativo - FAO 250-260. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział osadki w masie kolby nieco powyżej średniego. Rośliny wysokie, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb duża, na fuzariozę łodyg mała do średniej, na głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia. Dobry wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: Saatbau Linz eGen, pełnomocnik hodowcy: Saatbau Polska.

LG 30273 - FAO 260. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio późna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Plon ziarna dość duży. Udział osadki w masie kolby, nieco poniżej średniej. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na głownię kolb duża, na fuzariozę kolb średnia do dużej, na fuzariozę łodyg dość mała. Na omacnicę prosowiankę średnia. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca:

Limagrain Europe, pełnomocnik hodowcy: Limagrain oddział w Polsce.

ODMIANY UNIWERSALNE - NA ZIARNO, KISZONKĘ, CCM

SY Werena - FAO 230. Odmiana dwuliniowa (SC), wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno i CCM. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział osadki w masie kolby nieco poniżej średniej. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy średnia, na fuzariozy mała do średniej. Na omacnicę prosowiankę średnia. Dość dobry wigor wzrostu początkowego roślin. W fazie dojrzałości zbiorczej ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: Syngenta Crop Protection AG, pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska.

Arturo - FAO 230/240. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. W przypadku uprawy na ziarno odmiana wczesna, na kiszonkę średnio wczesna. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział rdzenia w masie kolby powyżej średniej. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą kukurydzy duża, na fuzariozę łodyg średnia do małej. Na omacnicę prosowiankę średnia. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji średni. W okresie dojrzałości ziarna liście częściowo utrzymują zieleń. W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Plon suchej masy kolb bardzo duży. Struktura plonu dość dobra. Plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii średni. Hodowca: Saatbau Linz eGen, pełnomocnik hodowcy: Saatbau Polska.

Carolinio KWS - FAO 240/230-240. Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. W przypadku uprawy na ziarno odmiana średnio wczesna, na kiszonkę na pograniczu grupy wczesnej i średnio wczesnej. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby nieco powyżej średniej. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb duża, na fuzariozę łodyg i głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia do dużej. Silny wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałości zbiorczej ziarna, liście i łodygi zasychają.

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy dość duży, plon świeżej masy duży, plon suchej masy kolb powyżej średniej. Struktura plonu poniżej średniej. Plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniej. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik hodowcy: KWS Polska.

SY Rotango - FAO 240. Odmiana trójliniowa (TC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno i CCM. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby poniżej średniej. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy mała, na głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji średni. W okresie dojrzewania ziarna, liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: Syngenta Crop Protection AG, pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska.

P 8134 - FAO 250. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno i CCM. Typ ziarna zębokształtny (dent). Plon ziarna bardzo duży. Struktura budowy kolby dość korzystna (udział masy rdzenia poniżej średniej). Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy (kolb i łodygi), jak również głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę duża. W początkowej fazie wegetacji wigor wzrostu roślin nieco poniżej średniej. W okresie dojrzałości zbiorczej ziarna, liście częściowo utrzymują zieleń. Hodowca: Pioneer Overseas Corporation, pełnomocnik hodowcy: Pioneer Oddział w Polsce.

Perinio KWS - FAO 250-260. Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. Wczesność na granicy grupy średnio wczesnej i średnio późnej. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby dość duży. Rośliny średniej wysokości, o małej do średniej odporności na wyleganie. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy duża, na fuzariozę łodyg średnia, na fuzariozę kolb mała do średniej, na omacnicę prosowiankę średnia. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji dobry. W okresie dojrzewania ziarna wegetatywne części roślin na ogół zasychają.

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb duży, plon świeżej masy bardzo duży. Struktura plonu przeciętna. Plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Hodowca: KWS Saat SE, pełnomocnik hodowcy: KWS Polska.

ODMIANY NA KISZONKĘ

Assano - FAO 230. Odmiana dwuliniowa (SC), wczesna. Rośliny wysokie. Kolby dojrzewają nieco wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb dość duży, plon świeżej masy duży. Struktura plonu średnia. Plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniej. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji poniżej średniej. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy duża. Hodowca: Saatbau Linz eGen, pełnomocnik hodowcy: Saatbau Polska.

ES Metronom - FAO 240. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna. Rośliny średniej wysokości. Kolby dojrzewają nieco wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy bardzo duży, plon suchej masy kolb mniejszy od wzorca (wegetatywny typ roślin). Struktura plonu gorsza od średniej. Plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniej. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji nieco słabszy od średniej. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy dość mała. Hodowca: Euralis Semences, pełnomocnik hodowcy: Euralis Nasiona.

Juhas - FAO 240. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna. Rośliny średniej wysokości. Kolby dojrzewają nieco wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon ogólny suchej masy dość duży, plon świeżej masy powyżej średniej. Plon suchej masy kolb poniżej średniej. Struktura plonu poniżej średniej. Plon jednostek pokarmowych powyżej poziomu wzorca. Wskaźnik koncentracji energii na poziomie wzorca. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji poniżej średniej. Przeciętna odporność na głownię guzowatą kukurydzy. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.

SY Gibuti - FAO 240. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna. Rośliny średniej wysokości. Kolby dojrzewają nieco wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy dość duży, plon suchej masy kolb bardzo duży. Struktura plonu korzystna - powyżej średniej. Plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii średni. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Duża odporność na głownię guzowatą kukurydzy. Hodowca: Syngenta Crop Protection AG, pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska.

MAS 20S - FAO 250. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna. Rośliny wysokie. Plon ogólny suchej masy, plon suchej masy kolb i plon świeżej masy duży. Struktura plonu średnia. Plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji poniżej średniej. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy średnia. Hodowca: Maisadour Semences, pełnomocnik hodowcy: Maisadour Polska.

Bogoria - FAO 250-260. Odmiana trójliniowa (TC), o wczesności na pograniczu grupy średnio wczesnej i średnio późnej. Rośliny średniej wysokości. Kolby dojrzewają nieco wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy powyżej średniej, plon suchej masy kolb duży. Korzystna struktura plonu. Plon jednostek pokarmowych powyżej średniej. Wskaźnik koncentracji energii wysoki. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy średnia. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

Koneser - FAO 260. Odmiana trójliniowa (TC), średnio późna. Rośliny średniej wysokości. Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb dość duży, plon świeżej masy duży. Struktura plonu średnia. Plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii powyżej średniej. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy kolb duża. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

Podlasiak: FAO 260. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio późna. Rośliny bardzo wysokie. Plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb poniżej wzorca (wegetatywny typ roślin), plon jednostek pokarmowych duży, struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniej, plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji poniżej średniej. Odporność na głownię guzowatą kukurydzy przeciętna. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

 

Artykuł pochodzi z numeru 2/2016 miesięcznika "Farmer"

Zamów prenumeratę!Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.235.155
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Array