Szczególnie gdy korzystamy z własnego materiału rozmnożeniowego, nie powinno się zapomnieć o przeprowadzeniu tej czynności. Grzyby wywołujące choroby przenoszone są głównie z materiałem siewnym. Są one umieszczone na powierzchni ziarna, znajdują się nieco głębiej w jego warstwie aleuronowej lub w części zarodkowej ziarniaka.

W początkowych fazach rozwojowych roślin pojawia się zgorzel siewek powodowany przez różne gatunki grzybów np.  Fussarium spp., które znajdują się w warstwie komórek okrywy nasiennej.

W fazie strzelania w źdźbło pojawia się pasiastość liści jęczmienia wywoływane przez dwa grzyby - Pyrenophora graminea.

Pod koniec wegetacji mogą pojawić się inne choroby należą: pasiastość liści jęczmienia patogeny powodowany przez Mycosphaerella graminicola nasiennej Septoria tritici umieszczonych w okrywie owocowo- nasiennej.

Grzyby występujące na powierzchni ziarniaków powodują następujące choroby: śnieć cuchnąca pszenicy (Tilletia caries), śnieć gładką pszenicy (Tilletia laevis), głownię pylącą pszenicy (Ustilago tritici), głownię zwartą jęczmienia (Ustilago hordei) oraz głownię zwartą owsa (Ustilago levis). Natomiast w zarodku występują patogeny wywołujące głowni pyląca jęczmienia (Ustilago nuda) oraz głownię pyląca owsa (Ustilago avenae).

Niezbędnym zabiegiem ograniczającym rozwój wymienionych powyżej chorób jest zabieg zaprawiania zbóż z wykorzystaniem zapraw fungicydowych. Konsekwencją zaniechania tej czynności jest duży spadek plon i jego jakości. Jedynie w przypadku septoriozy paskowanej liści można podjąć walkę w trakcie wegetacji.