Dni Pola Procam na Podlasiu stały się już tradycją. Tegoroczne spotkanie było już piątym z rzędu w tym regionie i trzecim zorganizowanym w gospodarstwie Łukasza Roszkowskiego w m. Szepietowo-Wawrzyńce. Na spotkanie przybyło kilkuset rolników.

Gości przywitał Dariusz Wyczling, dyrektor działu sprzedaży Procam oraz Janusz Łanczkowski, szef oddziału Procam w Białymstoku.

Pierwszą prezentację poprowadził Kamil Kurowski, który omówił najważniejsze aspekty jesiennej agrotechniki uprawy rzepaku ozimego. Prelegent szczególnie mocno zaakcentował praktyczne elementy i sposoby uprawy przedsiewnej w warunkach suszy, właściwą obsadę i dobór odmian. Podał  przykłady rozwiązań herbicydowych oraz dzielenia dawek środków ochrony roślin w warunkach niedostatecznej wilgotności.

Kolejna prezentacja – Mateusza Tołłoczko – dotyczyła agrotechniki uprawy pszenicy ozimej: doboru odmian do stanowisk glebowych, wpływie wczesnego i późnego terminu siewu na wzrost roślin, podatności poszczególnych odmian na choroby grzybowe i wirusowe, a także przedstawił ciekawe wyniki doświadczeń m.in. dla zastosowania zaprawy bakteryjnej SuperPower.

Z kolei Michał Grześkowiak, dyrektor marketingu Działu Nasion Procam, zaprezentował ocenę odmian zbóż oraz przedstawił aktualne promocje na zakup materiału siewnego rzepaku.

Po części teoretycznej przyszedł czas na doświadczenia praktyczne. Na polach pokazowych zaprezentowano paletę odmian pszenicy ozimej i rzepaku z oferty Procam. W warunkach panującej suszy można było wyciągnąć sporo ciekawych wniosków wynikających z doboru odmian i zastosowanej agrotechniki. Z odmian rzepaku szczególnie polecane były nowości: Hamilton i Alexander.

- Generalnie nastawiamy się na nowe odmiany. Trend w hodowli kieruje się na odmiany wirusoodporne, co widać po ostatnich dwóch latach rejestracji. W następnej kolejności jest gen rlm7 a więc odporności na suchą zgniliznę kapustnych i standard który jest od kilku lat na rynku to pękanie i osypywanie się łuszczyn. To są powiedzmy dzisiaj takie trzy kamienie milowe, na podstawie których możemy mieć odmiany spełniające założenia hodowców w tym zakresie pomagające w uzyskiwaniu wyższych plonów. Dwie odmiany które stawiamy dzisiaj jako „top of the top” to Hamilton i Alexander oraz kolejne nowości z którymi wchodzimy to LG Absolut i LG Augusta jako kiłoodporne, ale mówimy też o odmianach populacyjnych bo one też cały czas mają swoje miejsce w płodozmianie. Dzisiaj wprowadzany np. świetną odmianę Arabella, która ma gen rlm7 i podwyższoną tolerancję na wertycyliozę – powiedział Michał Grześkowiak.

Wśród firm towarzyszących Dniom Pola znalazły się m.in.: Horsch, BASF, AgroCentrum, Timac Agro Polska, Grupa Azoty, Rapool, Bio-Gen.