Jak podaje FAMMU/FAPA, mimo że koncepcja powstania nowych zapasów zbóż spotyka się z poparciem niektórych krajów grupy G-20 jest ona mało prawdopodobna. Bardzo możliwe jest za to uzyskanie większego dostępu do informacji o podaży i popycie zbóż.

Koncepcji utworzenia dodatkowych zapasów zbóż przeciwna jest OECD, ze względu m.in. na wcześniejsze negatywne doświadczenia z ich zarządzaniem, wysokie koszty i trudności z przechowywaniem.