O komentarz w tej ważnej i trudnej sprawie poprosiliśmy dr Mariusza Dziwulskiego, eksperta z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski. Spadek cen zbóż na światowych giełdach nastąpił po publikacji raportu USDA. Ale i jeszcze przed nim widać było kierunek na obniżki. Dlaczego?

Pszenica jest tańsza – styczeń 2022 r.

- Trwające susze oraz ekstremalnie wysokie temperatury w Ameryce Południowej, związane ze zjawiskiem La Nina, pogorszyły perspektywy względem wolumenu zbiorów soi i kukurydzy w sezonie 2021/2022. Stanowi to czynnik wsparcia cen – mówi farmer.pl dr Dziwulski.

Przypomina, że w środę 12 stycznia Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) obniżył prognozy zbiorów soi w sezonie 2021/2022. Łącznie w Argentynie, Brazylii i Paragwaju o 9,5 mln t w stosunku do prognoz przedstawionych w grudniu 2021.

- W efekcie, mniejszy od wcześniej oczekiwanego, wzrost światowej produkcji soi w sezonie 2021/2022 (+1,7% r/r; -2,4% m/m) nie pozwoli na pokrycie wzrostu globalnej konsumpcji (+3,3% r/r). Według USDA światowe zapasy soi na koniec sezonu zmaleją o 4,7% r/r podczas gdy grudniowe prognozy wskazywały na ich wzrost o 2,1% r/r – podał analityk PKO Bank Polski.

Co z ceną kukurydzy?

Prognozy zbiorów kukurydzy w Brazylii i Argentynie w sezonie 2021/2022 zostały skorygowane w dół odpowiednio o 3 mln t m/m (do 115 mln t; +32% r/r) i tylko 0,5 mln t m/m (do 54 mln t; +6,9% r/r).

- Przy poprawie oczekiwań dot. wolumenu zbiorów w USA i na Ukrainie, prognozy światowych zbiorów kukurydzy obniżono o 1,8 mln t m/m do 1,207 mld t, co oznacza wciąż wzrost o 7,5% r/r. Wcześniej CONAB obniżył prognozę produkcji kukurydzy w Brazylii w sez. 2021/2022 o 4,3 mln t m/m, do 112,9 mln (87,0 mln w sez. 2020/21). W przypadku Argentyny na znacznie głębsze spadki produkcji wskazują szacunki krajowe (giełda zbożowa Rosario), wg których może wynieść ona tylko 48 mln t – dodał dr Mariusz Dziwulski.

Chiny potrzebują mniej kukurydzy i soi

Co ważne, po stronie popytu istotnym czynnikiem jest zmniejszone zapotrzebowanie na kukurydzę i soję w Chinach.

Na portalu Giełda Rolna można znaleźć oferty dotyczące środków produkcji.

- Istotny wzrost zakupów przez Chiny w sezonie 2020/2021 był jednym z najważniejszych czynników wzrostów cen na rynku zbóż. Prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej, wskazują że chiński import kukurydzy w sezonie 2021/2022 może zmaleć o 43% r/r, choć wciąż będzie to poziom 2,5-krotnie wyższy niż w sez. 2019/2020 – mówi nam dr Dziwulski.
Jago zdaniem, przyczyną jest malejące zapotrzebowanie m.in. w sektorze paszowym z uwagi na spadek opłacalności chowu świń oraz wzrost produkcji krajowej.

- Prognozy spadku chińskiego importu znajdują potwierdzenie w zmniejszonej sprzedaży kukurydzy z USA do Chin – według danych USDA łącznie od wrzesnia’21 do 6 stycznia’22 zmalała ona aż o 55% r/r. W analogicznym okresie amerykańska sprzedaż soi do Państwa Środka zmniejszyła się o nieco ponad 29% r/r. Potwierdzeniem tego są ostatnio skorygowane w dół szacunki zużycia kukurydzy i soi w Chinach w sezonie przez Ministerstwo Rolnictwa tego kraju – dodaje na koniec analityk.

Poza tym rosyjskie ministerstwo rolnictwa zmieniło podatek eksportowy na pszenicę, jęczmień i kukurydzę na tydzień 19 stycznia 2022 do 25 stycznia 2022.